STATISTIKA

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.


Statistične informacije pripravimo tudi po naročilu za podjetja. Več informacij na info@podjetniskicenter-sg.si.

Mesečna statistika