NOVICE

PREBRANO: Subvencije za lesarska podjetja: kaj se obeta in kdaj (vir: www.finance.si)

  • 13 februar 2017
  • Število ogledov: 2019
PREBRANO: Subvencije za lesarska podjetja: kaj se obeta in kdaj (vir: www.finance.si)

V 2017 sta napovedana dva razpisa za podjetja, ki delujejo na področju lesarstva, ter dva razpisa za nastope teh podjetij na sejmih v tujini. Razpis za ugodna posojila lesarskim podjetjem je že odprt.

Za začetek tega leta je gospodarsko ministrstvo napovedalo dva razpisa, prek katerih bodo podjetja, ki delujejo na področju lesarstva, lahko prišla do subvencij.

 

Za zagon lesarskih podjetij 40 tisoč subvencije

Zagonske subvencije bo razpisal Slovenski podjetniški sklad (SPS), in sicer bo skupno na voljo 500 tisoč evrov. Podjetje, ki bo uspelo na razpisu, bo lahko v dveh obrokih dobilo skupno do 40 tisoč evrov. Kot rečeno, gre v tem primeru za zagonski denar, razpis je torej namenjen novonastalim podjetjem, ki se ukvarjajo z obdelavo in predelavo lesa, proizvodnjo izdelkov iz lesa ter proizvodnjo pohištva. Tak razpis je SPS objavil lani poleti, odobrenih je bilo 13 vlog, subvencije so se gibale od 11 do 40 tisoč evrov.

 

Povečanje števila zaposlenih

Lanski razpis je bil namenjen podjetjem, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih na najmanj tri zaposlene. Namen je bil sofinancirati projekte, ki so usmerjeni k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

 

Določena spodnja vrednost za sofinanciranje

V lanskem razpisu je bilo določeno, da lahko znaša spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje za upravičence iz vzhodne regije 9.333,33 evra, za tiste iz zahodne regije pa deset tisoč evrov. Med upravičene stroške so všteti stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroški investicij v neopredmetena sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, ter posredni stroški.

 

Razpis za spodbujanje tržno naravnanih projektov

V začetku 2017 je predvidena tudi objava razpisa za podpore malim in srednjim podjetjem v lesarstvu. Gre pravzaprav za ponovitev razpisa gospodarskega ministrstva iz 2016, ki ga je izvajal Slovenski regionalno razvojni sklad, v okviru katerega podjetjem zaradi kratkih rokov ni uspelo počrpati razpoložljivega denarja. Tako je ostalo nerazdeljenih 2,6 milijona evrov, ki so bili predvideni za 2016, vsaj toliko naj bi bilo na voljo v razpisu, ki bo objavljen letos. Razpis je namenjen spodbujanju projektov podjetij, katerih končni rezultat je izdelek ali storitev z višjo dodano vrednostjo, ki ima trg. V lanskem razpisu je posamezen projekt dobil od 50 tisoč do pol milijona evrov subvencije.

 

Obvezna rast števila zaposlenih

Glede na to, da bo letos ponovitev lanskega razpisa, se predvidoma pogoji ne bodo veliko spreminjali. V razpisnih pogojih je bilo med drugim določeno, da mora prijavitelj v poslovnem načrtu predstaviti učinke, ki bodo omogočali merjenje rezultatov. Eden od pogojev razpisa je bil tudi, da se mora s prijavljenim projektom podjetju dve leti po koncu projekta povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj pet odstotkov oziroma za vsaj enega zaposlenega. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da za končni proizvod projekta obstaja trg. Projekt se ne sme začeti pred prijavo na razpis.

 

Stroški so upravičeni le, če so vezani na projekt

Upravičeni so samo stroški, ki nastanejo v povezavi z izvajanjem konkretnega projekta, mednje sodijo stroški za opremo, vlaganja v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev ter posredni stroški in stroški dela. V članku Od lesene steklenice do mobilne hišice - to bodo slovenska podjetja razvijala s pomočjo subvencij za les, je predstavljenih 13 projektov, ki so skupno prejeli nekaj manj kot tri milijone evrov subvencij v okviru omenjenega razpisa lani.

 

Prihajata še dva razpisa za udeležbo na sejmih

Za lesarska podjetja sta predvidena še dva razpisa za sofinanciranje individualnih in skupinskih nastopov na mednarodnih sejmih s področja lesnopredelovalne industrije. Za individualne udeležbe na sejmih je bilo v lanskem razpisu predvidenih po šest tisoč evrov za posameznega prijavitelja.

 

Na voljo so že ugodna posojila ribniškega sklada

Je pa za področje lesarstva že objavljen razpis za ugodna posojila ribniškega sklada. Razpis je odprt do 31. avgusta letos, je pa prijavnih rokov več, prvi je 6. marca, sledita še 27. april in 11. junij ter zadnji ob zapiranju razpisa. Višina obrestne mere posojila je odvisna od tega, ali podjetje lahko prejme posojilo z elementi državne pomoči ali ne, ali je torej prijavitelj že prejel kakšna sredstva ali ne, ter od tega, kako razvita je občina, v kateri ima podjetje sedež. Tako je v primeru elementov državne pomoči obrestna mera trimesečni EURIBOR plus pribitek od 0,6 do 0,8 odstotne točke. V primeru posojila brez elementov državne pomoči je obrestna mera sestavljena iz ROM plus pribitek od 0,1 do 0,5 odstotne točke. Upravičeni bodo le projekti, vredni najmanj 20 tisoč evrov. Ne glede na dejavnost bo mogoče zaprositi za najmanj 15 tisoč do največ milijona evrov posojila, z dobo vračanja od sedem do 15 let, odvisno od višine posojila, prav tako je lahko moratorij na odplačevanje glavnice od enega do treh let. Povezavo do razpisa dobite na spletni povezavi.

 

VIR: https://subvencije.finance.si/8853984/Subvencije-za-lesarska-podjetja-kaj-se-obeta-in-kdaj (Teja Grapulin)