NOVICE

PREBRANO: Inovativna podjetja lahko za mednarodno sodelovanje dobijo 300 tisoč evrov subvencije (Finance)

  • 3 marec 2017
  • Število ogledov: 4046
PREBRANO: Inovativna podjetja lahko za mednarodno sodelovanje dobijo 300 tisoč evrov subvencije (Finance)

Javni razpis za podporo malim in srednjim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka – je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v petek, 24. februarja. Razpisanih je 800 tisoč evrov, posamezno podjetje lahko dobi največ sto tisoč evrov na leto, posamezen projekt pa lahko traja največ tri leta. Torej lahko podjetje za posamezni projekt dobi skupno 300 tisoč evrov. A pozor, razpis je namenjen zgolj podjetjem, ki sodelujejo v mednarodnih partnerstvih in katerih projekti so že bili potrjeni na mednarodni ravni. Nacionalni razpis namreč pokriva sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so prej potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars.

 

Kaj je Eurostars

Mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in delno tudi z raziskavami in razvojem, se lahko prijavijo za sodelovanje v mednarodnem programu Euro­stars, ki deluje v okviru iniciative Eureka. Potrjeni projekti imajo potem možnost finančne podpore. Prijavi se lahko izključno konzorcij, v katerega morata biti vključena vsaj dva part­nerja iz dveh držav, sodelujočih v Eurostars. Če projekt dobi zeleno luč, ima posamezno podjetje možnost sofinanciranja na nacionalni ravni. Sofinancirajo se mednarodni, tržno usmerjeni raziskovalno-razvojni projekti, ki se izvajajo v obliki raziskav in eksperimentalnega razvoja, pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa Eureka, imajo civilni namen, rezultat pa morajo biti razviti novi izdelki, postopki ali storitve.

 

Kdo lahko sodeluje v mednarodnem konzorciju

Vsak od partnerjev mora imeti vidno vlogo na svojem področju. Ni pomembna panoga oziroma industrija, ampak da gre za projekte, katerih cilj je inovacijo umestiti na trg. Projekt, ki lahko traja največ tri leta, mora biti uravnotežen, kar pomeni, da katerikoli od part­nerjev ali partner iz ene države ne sme presegati 75 odstotkov celotnega proračuna projekta. Produkt, ki je cilj projekta, mora po koncu projekta priti na trg v dveh letih. Podrobnosti glede razpisa Eurostars dobite na povezavi https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs.

 

Najprej mednarodni »da«

Prijavitelji morajo torej najprej oddati mednarodno prijavo, letos sta razpisana dva roka, in sicer 2. marec in 14. september. Vlogo ocenijo najprej trije mednarodni tehnični strokovnjaki, nato pozitivno ocenjene vloge vrednoti posebna komisija, zadnjo besedo pa ima skupina visokih predstavnikov Eurostars. Šele potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za nacionalno odločanje o sofinanciranju tistih projektov, pri katerih sodelujejo slovenski partnerji.

 

Nacionalni razpis je namenjen sofinanciranju

Slovenski razpis za sofinanciranje slovenskih partnerjev pri projektih Eurostars je odprt od 24. februarja, a podjetja se lahko na razpis prijavijo šele, ko dobijo mednarodno potrditev, da je projekt odobren. Vsak slovenski prijavitelj, naj bo to koordinartor ali partner pri projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen, se mora posebej prijaviti na nacionalni javni razpis za sofinanciranje – torej tukaj ni avtomatizma. Pomembno je, da prijavo na nacionalni razpis pošlje v desetih dneh od prejema elektronskega obvestila od sekretariata Eureka, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen.

 

Katere stroške vam povrnejo

V okviru razpisa gospodarsko ministrstvo povrne stroške za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja v okviru projekta. Za MSP je financiranje mogoče do višine 50 odstotkov, med upravičene stroške pa sodijo stroški osebja, potovanj, materiala in svetovanja.

Povezavo do nacionalnega razpisa za sofinanciranje dobite na povezavi https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs


VIR: https://subvencije.finance.si/8854454/Inovativna-podjetja-lahko-za-mednarodno-sodelovanje-dobijo-300-tisoc-evrov-subvencije (Teja Grapulin)