NOVICE

ZAPOSLUJEMO

  • 30 januar 2018
  • Število ogledov: 1751

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec objavlja

 JAVNI RAZPIS

 za zasedbo delovnega mesta PODJETNIŠKI SVETOVALEC za določen čas enega leta, s 3 mesečnim poskusnim delom, ter možnostjo  zaposlitve na projektu za obdobje do 31.12.2022.

 Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje:

najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);

svetovalne izkušnje s področij: priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud (izkušnje se izkazujejo s potrjenimi in preverljivimi referencami)

najmanj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj omenjenih področjih;

državljanstvo Republike Slovenije;

aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije;

ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je, da imajo kandidati opravljeno usposabljanje za delo s portalom VEM in poznavanje registracijskih postopkov za samostojne podjetnike in gospodarske družbe.

 Od kandidata pričakujemo

Strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela, samostojnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, čuječnost, radovednost, fleksibilnost, splošno razgledanost in pozitiven pristop do nalog in samoiniciativnega izobraževanja na delovnem mestu. Od kandidata se pričakuje tudi poznavanje uporabe različnih komunikacijskih kanalov (FB, LI, spletne strani,…) ter uporabo splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, sposobnost vključevanja v različne strokovne in projektne skupine. Kandidat bo opravljal veliko svetovalnega dela, zato se od njega pričakujejo dobre komunikacijske sposobnosti za delo s strankami in institucijami.

 Naloge in vrste dela

Izbrani kandidat bo delo opravljal na področju naslednjih področij: priprava poslovnih načrtov, marketing, vodenje podjetij, gospodarsko in statusno pravo, upravljanje s človeškimi viri, družbena odgovornost podjetij in socialno podjetništvo, internacionalizacija podjetij ter državne spodbude, zato je zaželeno čim širše poznavanje področij. Kandidat bo pridobival dodatna znanja in izkušnje na omenjenih področjih z namenom zaposlitve na projektu za obdobje do konca 31.12.2022.

 Delo obsega izvajanje svetovalnih storitev potencialnim podjetnikom ter MSP, priprava in koordinacija izobraževanj za stranke, koordinacija dogodkov, priprava informativnih vsebin za objavo preko različnih komunikacijskih kanalov, komunikacija z različnimi državnimi institucijami. Delo je dinamično in zahteva nenehno prilagajanje spremembam predpisov, spremljanje novosti na področjih dela, zato se od kandidata pričakuje proaktivnost in samoiniciativnost pri izvajanju nalog. Pričakuje se tudi znanje s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

 Prednost bodo imeli kandidati z izkazanimi referencami z večjega števila zahtevanih področij. Prav tako kandidati, ki bodo imeli opravljeno usposabljanje za delo s portalom VEM. Zaradi občasnega terenskega dela je zaželeno, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije in avtomobil.

 Z izbranim kandidatom bo za sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s 3 mesečnim poskusnim delom ter možnostjo zaposlitve na projektu za obdobje do 31.12.2022. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, Slovenj Gradec ter na lokacijah, ki so določene s posameznimi projekti.

 Rok za prijavo: 16.2.2018

 Vabimo vas, da prijavo s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 16.2.2018 na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec »ZAPOSLITEV«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov zaposlitev@podjetniskicenter-sg.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pišite na  zaposlitev@podjetniskicenter-sg.si.

 Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za ženski in moški spol.

  

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.