NOVICE

SPOT svetovanje Koroška: Novosti novega Gradbenega zakona

Z novim Gradbenim zakonom bo potrebno tudi novo gradbeno in uporabno dovoljenje za začetek opravljanja dejavnosti v stanovanjski hiši

  • 5 marec 2018
  • Število ogledov: 897
SPOT svetovanje Koroška: Novosti novega Gradbenega zakona

Po novem gradbenem zakonu, ki pride v uporabo junija letos, bo potrebno za vsako spremembo namembnosti pridobiti novo gradbeno in posledično tudi uporabno dovoljenje.

 

Dokumentacija ne bo tako obširna, kot je potrebna za pridobivanje gradbenega dovoljenja v primeru novogradnje, a bodo zadeve, glede na trenutno veljavno ureditev, vseeno bolj zapletene. Danes dovoljenje za samo spremembo namembnosti ni potrebno, razen v primeru dodatnih gradenj. V trenutno veljavnem zakonu o graditvi objektov piše, da gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti ni treba pridobiti, če se namembnost spreminja v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah. Za takšne stavbe danes tudi ni treba pridobiti uporabnega dovoljenja, ki tudi ni potrebno za spremembo namembnosti, pod pogojem, da se z deli, ki bi se izvajala zaradi spremembe namembnosti, ni spremenil zunanji videz objekta in se ne vpliva bistveno na okolico, razlagajo na ministrstvu za okolje in prostor.

 

V novem gradbenem zakonu, ki bo zamenjal veljavni zakon o graditvi objektov, pa je zapisano: »Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta je treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje.«

 

Tako bo na primer v primeru ureditve kletnih prostorov v kozmetični salon, potrebno gradbeno in uporabno dovoljenje, in to v vsakem primeru, tudi če se ne bo rušilo sten, naredilo izložbe, spreminjalo zunanjega videza.

 

Gradbeni zakon ne določa pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti, saj Slovenija nima sistema, kot ga ima Avstrija, ki pozna obratovalno dovoljenje, kjer se pri dovoljevanju dejavnosti preverja tudi gradbeno tehnično ustreznost objekta. Če bo nekdo hotel oddajati stanovanje turistom, imeti frizerski, kozmetični salon ali pisarno in bo menil, da bo zaradi tega moral izvajati gradnjo, torej bo spreminjal objekt z gradbenimi in drugimi deli, bo za to potreboval gradbeno in uporabno dovoljenje. Paziti pa je potrebno pri večstanovanjskih stavbah, saj so te še dodatno regulirane s stanovanjskim zakonom, saj gre tukaj za etažno lastnino in tako imenovane posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, ter je pri teh za spremembo namembnosti potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov.

 

S strani vlade prihajajo zagotovila, da postopki ne bodo zelo zapleteni. Pričakovati je, da bo v novem pravilniku o projektni dokumentaciji, ki še ni sprejet, zapisano, kaj točno bo potrebno, če se bo gradilo tovarno, blok, hišo ali če se bo le nekaj deset kvadratnih metrov v hiši spremenilo v salon. To ne bi smelo biti preveč zapleteno. Bo pa gotovo zahtevalo dodatno dokumentacijo, kar bo povezano z dodatnimi stroški.

 

Tudi uporabno dovoljenje, ki bo po novem potrebno za vse objekte, za katere je potrebno tudi gradbeno dovoljenje (torej tudi za hiše), bo precej enostavno pridobiti. Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja je določen v 69. členu gradbenega zakona, ki se začne s posredovanjem popolne vloge zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja pristojnemu organu (poseben ugotovitveni postopek in tehnični pregled ne bo potreben, potrebna bo izjava udeležencev, denimo nadzornika gradnje). V primeru, da je vloga popolna, se, kadar gre za manj zahteven objekt ali enostanovanjsko stavbo, izda odločba o uporabnem dovoljenju za objekt najpozneje v 15 dneh od popolnosti vloge.

 

Kadar gre za zahteven objekt ali objekt z vplivi na okolje, se opravi poseben ugotovitveni postopek in tehnični pregled objekta ter na koncu postopka prav tako izda odločba o uporabnem dovoljenju za objekt, seveda pod pogojem, da je rezultat tehničnega pregleda pozitiven, oziroma so bile pravočasno odpravljene vse pomanjkljivosti objekta, ugotovljene na tehničnem pregledu. Če bodo v novi uredbi o vrstah objektov (ki še ni sprejeta) posamezne, sicer enostanovanjske hiše zaradi svojih gradbenotehničnih in drugih lastnosti klasificirane kot zahteven objekt, bo zanje treba pridobiti uporabno dovoljenje po posebnem postopku ter z izvedbo tehničnega pregleda.

 

 

Za SPOT svetovanje Koroška

David Valič

 

 

Viri:

-          Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

-          http://www.mop.gov.si

-          http://www.ozs.si

-   https://gradbenistvo.finance.si/8864754/Pohitite-Ce-boste-po-juniju-zeleli-posel-v-hisi-boste-potrebovali-novo-gradbeno-in-uporabno-dovoljenje