FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, svetovanjem pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

RAZPIS: Garancijska shema za Koroško

Objava javnega razpisa za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

  • 20 april 2021
  • Število ogledov: 1984

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

V letu 2021 smo objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji.

Upravičenci so: mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in pred financiranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 828.633 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

- Hranilnica LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka.

- Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,55% pribitka.

- NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,80% pribitka.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št. 059-085-180 (email: racunovodstvo@rra-koroska.si).

Rok za oddajo vlog

Razpis je odprt do 31. 12. 2021 oz. do porabe sredstev. 

Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. 

Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno. 

Razpisna dokumentacija je v priponki.

Link do razpisa: http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2021/04/2023-Objava-javnega-razpisa-za-dodeljevanje-garancij-ugodnih-bancnih-kreditov-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-Koroski-regiji

Dokumenti