INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

Uvedba elektronskega bolniškega lista - eBOL

 • 30 januar 2020
 • Število ogledov: 2544

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list je javna listina, ki jo zavarovancu izda splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik. Delavec mora bolniški list dostaviti svojemu delodajalcu.  

Potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela za delodajalca predstavlja podlago za pravilen obračun plače ali podlago za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Z začetkom leta 2020 se obstoječi tiskani bolniški listi postopoma ukinjajo in se uvaja elektronski bolniški list - eBOL.

V sodelovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in Ministrstva za javno upravo (MJU) je bila vzpostavljena informacijska rešitev, ki delodajalcem omogoča dostop do e-bolniških listov na portalu SPOT (eVEM).

Delodajalci lahko do elektronskih bolniških listov na portalu SPOT (eVEM) dostopajo že od 1. 1. 2020. Od 1. 2. 2020 pa bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM).

Zdravniki od 1. 1. 2020 bolniške liste izdajajo v tiskani in elektronski obliki. Od 1. 2. 2020 dalje se bolniški listi ne bodo več tiskali. 

Kako do bolniškega lista po novem?

Uvedba eBOL bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih oz. njihovih zaposlenih. Od 1. 2. 2020 zaposlenim ne bo treba več dostavljati bolniškega lista v papirni obliki,  delodajalci pa že sedaj lahko do bolniških listov za svoje zaposlene dostopate preko portala SPOT (eVEM).

Delodajalci lahko do elektronskih bolniških listov dostopate na dva načina:

Kateri način izberete za dostopanje do elektronskih bolniških listov, je odvisen od procesa dela v vašem podjetju/poslovnem subjektu.

Če boste do bolniških listov dostopali preko portala SPOT (eVEM) potrebujete:

 • dostop do interneta,
 • digitalno potrdilo. Več informacij o pridobitvi digitalnega potrdila je na voljo tukaj,
 • če bo za vaše podjetje oz. poslovni subjekt do e-bolniških listov dostopala s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, je treba urediti pooblastilo.

Do bolniških listov za vaše zaposlene dostopate tako, da se prijavite v portal in na namizju vašega podjetja/poslovnega subjekta kliknite na povezavo: Prenos e-bolniških listov - eBOL

Uporaba spletne storitve oz. vmesnika eBOL in eNDM

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz vašega kadrovskega programa oziroma programa za obračun plač.

Zaradi uvedbe eBOL je nov vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
 • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila  plače,

Več informacij:

Kaj omogoča nov e-postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL?

Elektronski bolniški listi bodo na voljo v PDF in XML obliki. Omogočen bo prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano obdobje za izbranega delodajalca. Iz prikazanega seznama eBOL bo možno izbrati eBOL za posameznega delavca, omogočen bo tudi prenos vseh eBOL za vse zaposlene, ki jim je bil v izbranem obdobju izdan eBOL.

Več informacij:

Poenostavitev e-postopka za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače

Z uvedbo eBOL bo poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Več informacij:

Izjeme

Do elektronskih bolniških listov preko portala SPOT ne bodo morali dostopati tisti zavarovanci, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT, in sicer:

 • zaposleni pri fizičnih osebah,
 • zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji,
 • nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu),
 • kmetje,
 • verski uslužbenci,
 • sočasne zaposlitve, samozaposlitve ter družbeniki v drugi državi članici EU.

Za zavarovance, ki so zaposleni pri naštetih oblikah subjektov, se bo izdala tiskana verzija bolniškega lista.

Dostop delavca do eBOL prek spletnega portala ZZZS

Vsak zavarovanec do izdanih eBOL, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopa na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.

Za uporabo portala moj.zzzs.si potrebujete digitalno potrdilo. Če digitalnega potrdila še nimate vas vabimo, da ga čimprej pridobite in s tem pridobite pravico do uporabe elektronskih storitev portala moj.zzzs.si, kot tudi na drugih državnih portalih (e-Uprava, e-Davki, SPOT,…).

Vir:

https://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/prenos-e-bolniskih-listov-ebol/