INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

SPOT delavnica: Legalizacija objektov in gradbena zakonodaja

  • 5 februar 2020
  • Število ogledov: 1396

SPOT delavnica za podjetnike na področju gradbenih dejavnosti:

Legalizacija objektov in gradbena zakonodaja

Svetovalna točka SPOT svetovanje Koroška organizira in vabi na brezplačno delavnico za podjetnike, ki delujejo na področju gradbenih dejavnosti, kjer boste lahko od strokovnjakov izvedeli o postopkih legalizacije objektov v povezavi z veljavno gradbeno zakonodajo.

PROGRAM:

PRVI DEL trajanje predavanja 9 h -10.30 h

Vsebina: LEGALIZACIJE OBJEKTOV

• Splošno o postopkih legalizacij

• možnosti legalizacij po obstoječi gradbeni in prostorski zakonodaji

• vrste / načini legalizacij 66.člen, 67.člen, 114. in 115.člen, 117.člen, redni / izredni postopek

• do-plačilo komunalnega prispevka – načini obračunavanja občin v primeru legalizacij

• nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

• potek upravnih postopkov na upravnih enotah

• stranski udeleženci in njihove pravice po zakonu v upravnem postopku

DRUGI DEL trajanje predavanja 10.45.-12.00 h

Vsebina: GRADBENI ZAKON – GZ – UDELEŽENCI

• prikaz praktičnih primerov postopkov legalizacij – primeri iz prakse

• simulacija reševanja primerov postopkov legalizacij, ki jih predložijo udeleženci delavnice

Člani IZS in ZAPS bodo imeli možnost pridobitve kreditnih točk zbornic za izobraževanje. Vljudni vabljeni, da se nam pridružite dne 20.2.2020 med 9.00 in 12.00 uro v prostorih MPIK Slovenj Gradec, predavalnica 9 v prvem nadstropju.

Obvezne pisne prijave na info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon), do 18.2.2020.

Predavateljica: Helena Kovač u.d.i.a. (Svetovanje in izobraževanje, Helena Kovač s.p.)

Za več informaciji smo na razpolago na info@podjetniskicenter-sg.si.

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Za SPOT svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«