INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA - MARIBOR

  • 2 marec 2020
  • Število ogledov: 2805

Vabimo vas, da se udeležite 50 urnega usposabljanja s področja podjetništva. Prijave in več informacij o usposabljanju v priloženem vabilu.

Datum: trajanje od marca do maja 2020

Kraj: SPOT Svetovanje Podravje, Mariborska razvojna agencija (Velika sejna soba), Pobreška cesta 20, Maribor

Usposabljanja ABC podjetništva je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki ne glede na regijo.

TERMINI usposabljanj v Mariboru

Usposabljanje bo potekalo v obliki 5 modulov, vsak modul bo trajal 10 šolskih ur:

·         1. modul: Začetek podjetniške poti

·         2. modul: Preverjanje poslovne ideje

·         3. modul: Osnove trženja

·         4. modul: Digitalizacija poslovanja

·         5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja

V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Udeležba na usposabljanjih ABC podjetništva je brezplačna.

Prijava: Vse zainteresirane podjetnice in podjetniki začetniki vabimo, da svojo udeležbo potrdijo na e-naslov: spot.podravje@mra.si, do srede 18.  03.2020 ali na povezavi.

Dodatne informacije: Regijska točka SPOT Svetovanje Podravje, Kontaktna oseba: Jasna Mak, e-naslov: jasna.mak@mra.si, Tel: (02) 333 13 26.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

 

Dokumenti