INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

SPOT usposabljanje: "Odličnost v prodaji in reševanje reklamacij"

  • 1 september 2020
  • Število ogledov: 534

 Poslovna točka SPOT svetovanje KOROŠKA vabi na brezplačno 2-dnevno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

 

»Odličnost v prodaji in komunikaciji s strankami

in

reševanje reklamacij z uporabo jezika partnerstva«

četrtek, 10.9.2020 in petek 11.9.2020

v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

 

Usposabljanje je namenjeno vodstvenim kadrom, vodjem prodaje, prodajalcem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom z namenom izboljšati prodajni proces v vseh fazah ter učinkovito reševanje reklamacij.

Na usposabljanju boste postopke priprave na faze prodajnega procesa, komunikacijo  s strankami, spoznali pomen reklamacij in načine kako najbolj učinkovito rešiti težave strank, brez trajnih posledic na poslovanje.

VSEBINA USPOSABLJANJA:

·         Priprava na prodajni proces( razlika med nakupovati in kupiti; med prodajati in prodati )

·         Vzpostavitev prvega stika in moč komuniciranja = najmočnejše orožje pri delu s strankami

·         Prepoznavanje strankinih POTREB IN KORISTI s postavljanjem pravih vprašanj

·         Vživljanje v vlogo stranke (želje, potrebe, navade, stališča in njihov vpliv na končno odločitev)

·         Kakšne koristi in prednosti ima stranka, če se odloči za poslovanje z nami

·         Vplivanje na odločitev stranke, izkoristimo moč 5 čutov

·         Delavnica: Obvladovanje zahtevnih situacij s strankami (pomisleki, ugovori, izgovori, konflikti)

·         Naš odnos do ugovorov in ravnanje z njimi, cena kot ugovor

·         Prepoznavanje nakupnih, oziroma prodajnih signalov; vztrajnost / vsiljivost v prodaji

·         Iskanje dolgoročnih rešitev za stranke ter aktivnosti, potrebne za ohranitev stika s stranko

·         Razumevanje pomena reklamacij

·         Kaj je pritožba in kaj je reklamacija

·         Zakaj se kupci pritožujejo

·         Napake pri obravnavanju reklamacij

·         Prave besede ob pravem času

·         Uporabite jezik partnerstva

·         Prijaznost je močnejša od zakona

 

Izvajalec: Boris Krkoč, Botaja d.o.o., poslovni trener komunikacije in motivacije v vodenju in prodaji

TERMIN IN LOKACIJA:

Četrtek 10.9.2020 in petek, 11.9.2020, od 8:00 do 13:00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (3. nadstropje, P 1).

 

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:

·         do srede, 9.9.2020 - prijava za PODJETJA, prijava za POTENCIALNE PODJETNIKE

·         vse dodatne informacije dobite na info@podjetniskicenter-sg.si ali tel. štev.: 02/88 42 927 ali na 051 819 440.

 

Za SPOT svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.