INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

Odpiranje poslovnih priložnosti v okviru dogodka: Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi izdelki

  • 15 september 2020
  • Število ogledov: 220

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi na udeležitev dogodka odpiranje poslovnih priložnosti, ki se bo odvijal v okviru dogodka Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi izdelki.

Vabilo na dogodek:

»Odpiranje poslovnih priložnosti v okviru dogodka: Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi izdelki«

Predstavitev dogodka: SPOT svetovanje Koroška v sodelovanju z Območno-obrtno zbornico Slovenj Gradec organizira brezplačno udeležitev na dogodku odpiranja poslovnih priložnosti v okviru dogodka: Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi izdelki. Dogodek je namenjen predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz lesarske stroke.

Namen dogodka: Predavatelji bodo udeležencem predstavili finančne spodbude iz lesarske panoge.

Kdaj?    v četrtek, 17.9.2020

Kraj:      MOS Celjski sejem (Modra dvorana), Dečkova cesta 1, 3000 Celje

 

Odhod minibusa iz izhodiščnih točk v regiji

07:45

Radlje ob Dravi (avtobusna postaja - Bajta)

08:00

Dravograd (glavna avtobusna postaja)

08:15

Ravne na Koroškem (avtobusna postaja)

08:30

Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja)


Program dogodka

Četrtek, 17.9.2020

09:30 – 10:00

Prihod in registracija udeležencev

10:00 – 10:40

Uvodni nagovor

- Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

- Danilo - Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

 

Predstavitev finančnih spodbud za podjetja v lesno-predelovalni panogi

- Darko Sajko/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

 

Uvodna tema: Vpliv rabe lesa na okolje v luči trajnostnega razvoja

- Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE

10:40 – 10:55

Predavanje: Trajnostna poslovna strateška transformacija podjetij

- Alenka Hren, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kaj je trajnostno poslovanje? Katere so koristi procesa priprave trajnostne poslovne strategije? Kako biti trajnostno in finančno uspešen hkrati? Kako stopiti na pot trajnostne strateške transformacije poslovanja? Vloga vodstva, zaposlenih in zunanjih strokovnjakov v procesu strateške transformacije poslovanja podjetij.

10:55 – 11:30

Primeri dobrih praks podjetij s trajnostnimi poslovnimi strategijami in modeli

- JERA mix d.o.o., Radivoj Jesenšek, direktor

- M Sora d.d., Barbara Šubic, vodja razvoja in tehnologije

- EQUA d.o.o., Eva Colnarič, vodja projektov

Pogovor vodi: Alenka Hren, SPIRIT Slovenija, javna agencija

11:30 – 11:45

Podporno okolje SIO - vstopna točka v svet inovativnega podjetništva

- Jan Skok, SAŠA Inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.

Predstavitev programov in spodbud za inovativna zagonska podjetja. Orodja in prijemi za spoznavanje potreb kupcev in prilagajanje proizvoda njihovim željam. Ponudba delavnic za dvigovanje kompetenc za uspešno lansiranje produkta na trg. Kako do brezplačnih mentorjev in ekspertov? Možnosti izmenjave izkušenj z uspešnimi zagonskimi podjetji.

11:45 – 12:15

Primeri dobrih praks zagonskih podjetij z lesenimi produkti

- Matej Košir - FROC - Večkrat nagrajen otroški stol za hranjenje za otroke stare od 6 meseca in vse do 10 let

- Jure Poličnik - LESek - leseni izdelki za otroke in starše

- Miha Dermol - Leseni umivalniki

Pogovor vodi: Jan Skok, SAŠA Inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Dogodek povezuje:Petra Drobne, SPIRIT Slovenija, javna agencija

12:15

Odhod na kosilo v gostišče v okolici ter diskusija udeležencev

14:00

Vrnitev na izhodna avtobusna postajališča udeležencev


 

PRIJAVE

Prijave zbiramo po elektronski pošti: spot.koroska@gmail.com ter na telefon SPOT svetovanje Koroška 064 263 784 ali 064 277 968, najkasneje do torka, 15.10.2019, do 12. ure. V primeru dodatnih informacij nas lahko pokličete na predhodno zapisani telefonski številki. Število prijav je omejeno do zasedbe mest na minibusu. Ob prijavi sporočite tudi kraj vstopa (mesni ali vegi) na avtobus in vrsto menija (mesni ali vegi).

Dogodek je za udeležence brezplačen.

Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje KOROŠKA

Organizator dogodka - SPOT svetovanje Koroška

Izvajalec dogodka: OOZ Slovenj Gradec

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«