INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

Brezplačna SPOT delavnica: »IZVAJANJE ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDFT-1) V PRAKSI«

  • 23 september 2020
  • Število ogledov: 179

Datum dogodka: 1.10.2020 9:00 - 13:00 Export event

Ravne na Koroškem, 24.09.2020

V sklopu aktivnosti letnega akcijskega načrta, vas SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Slovenj Gradec 

vabi na delavnico

 »IZVAJANJE ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDFT-1) V PRAKSI«

v četrtek 01.10.2020, od 09.00 do 13.00 ure,

v prostorih MPIK Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A), Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

OPIS DOGODKA:

Na delavnici se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1. Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.

PREDAVATELJ:

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih.

VSEBINA DELAVNICE:

-          predstavitev osnovnih pojmov

-          naloge zavezancev in pooblaščenca

-          pregled stranke, identifikacija, dejanski lastniki, politično izpostavljene osebe

-          analiza tveganja

-          omejevalni ukrepi

-          sporočanje podatkov Uradu

-          vodenje evidenc in tajnost podatkov

-          sankcije za kršitve.

Delavnica je namenjena vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1 (poudarek na vseh mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami, storitvami davčnega svetovanja, podjetniškimi ali fiduciarnimi storitvami…)
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona:
ZPPDFT-1 Zakon.

PROGRAM DELAVNICE:

9.00 do 10.30

1. del delavnice

10.30 do 10.50

Odmor

10.50 – 12.20

2. del delavnice

12.20 – 13.00

Diskusija in vprašanja udeležencev

 

TERMIN IN LOKACIJA:

Četrtek, 01.10.2020 od 09.00 do 13.00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A).

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov: spot.koroska@gmail.com ali po telefonu na telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968 najkasneje do torka 29.09.2020.

Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:

-        ime in priimek udeleženca,

-        ime podjetja,

-        telefonsko številko in e-pošto.

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Pohitite s prijavo, ker je število mest v predavalnici omejeno zaradi zagotavljanja varnostne razdalje med udeleženci (COVID – 19).

 

Vljudno vabljeni!

Organizator dogodka:

SPOT svetovanje KOROŠKA

Za A.L.P. PECA d.o.o..

Andreja Tarkuš, podjetniška svetovalka

 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem: OOZ Slovenj Gradec.