INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

RAZPIS: Garancijska shema za Koroško

Objava javnega razpisa za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

  • 20 april 2021
  • Število ogledov: 98

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

V letu 2021 smo objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji.

Upravičenci so: mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in pred financiranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 828.633 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

- Hranilnica LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka.

- Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,55% pribitka.

- NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,80% pribitka.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št. 059-085-180 (email: racunovodstvo@rra-koroska.si).

Rok za oddajo vlog

Razpis je odprt do 31. 12. 2021 oz. do porabe sredstev. 

Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. 

Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno. 

Razpisna dokumentacija je v priponki.

Link do razpisa: http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2021/04/2023-Objava-javnega-razpisa-za-dodeljevanje-garancij-ugodnih-bancnih-kreditov-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-Koroski-regiji

Dokumenti