INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

SPOT Svetovanje Koroška: Vabilo na dogodek: Čezmejni Dobro jutro sosed SI-AT.

Brezplačen dogodek - odpiranje poslovnih priložnosti

  • 14 november 2022
  • Število ogledov: 374

Datum dogodka: 22.11.2022 9:00 - 10:30 Export event

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT Svetovanje Koroška vabi na udeležbo dogodka: Odpiranje poslovnih priložnosti - Čezmejni Dobro jutro sosed SI-AT.

Vabilo na dogodek:

Čezmejni Dobro jutro sosed SI-AT.

Kje in kdaj:

MG Rohr d.o.o. 

Dobja vas 257, 2390 Ravne na Koroškem

v torek, 22.11.2022 od 9.00 do 10.30 

Slovenska poslovna točka SPOT Svetovanje Koroška v sodelovanju s Koroško gospodarsko zbornico prijazno vabi na poslovni dogodek Čezmejni Dobro jutro sosed SI-AT.

VSEBINA:

•          Pozdrav gostitelja MG Rohr d.o.o.

•          Pozdrav organizatorja

•          Predstavitev in ogled podjetja MG Rohr  d.o.o.

•          Primeri dobrih praks poslovanja in sodelovanja Slovenija - Avstrija

•          Zajtrk in neformalno druženje

Cilj srečanja je, izmenjava dobrih praks in povečanje sodelovanja med Koroškimi podjetji in podjetji iz sosednje Avstrije. Prepoznati želimo skupne priložnosti v poslovnem okolju in izmenjati izkušnje predvsem na področju industrije. Na zajtrk so vabljeni tudi župani občin.

PRIJAVE:

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-mail koroska.gz@gzs.si ali telefonsko številko 041 205 002 do 21.11.2022.

Dogodek je za udeležence brezplačen.

Organizator dogodka - SPOT Svetovanje Koroška

Izvajalec dogodka: GZS Koroška

Katja Pokeržnik,                                                                              David Valič,

direktorica Koroške gospodarske zbornice                          direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec

                               za SPOT Svetovanje Koroška

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT Svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«