INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

Brezplačna delavnica: »USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA«, 29. 05. 2023

Brezplačna delavnica: »USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA«, 29. 05. 2023

Uspešno usklajevanje svojih življenjskih vlog – uspešno poravnavanje s stresom.
Preberi več...
Brezplačno usposabljanje: »VARNO DELO Z ŽIVILI in NAČELA HACCP«, 17. 04. 2023

Brezplačno usposabljanje: »VARNO DELO Z ŽIVILI in NAČELA HACCP«, 17. 04. 2023

Usposabljanje HACCP je namenjeno potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezani upoštevati načela sistema HACCP.

Preberi več...
Prispevki oz. obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene osebe – spremembe februar 2023

Prispevki oz. obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene osebe – spremembe februar 2023

Prispevki za S.P. za leto 2023 so vezani na povprečno plačo za leto 2022. Ta znaša 2.023,92 evra bruto. Ker se je ta v primerjavi s povprečno plačo 2021 povišala, so višji tudi prispevki za S.P. za leto 2023. Gre za prispevke, ki jih samostojni podjetniki plačujejo za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter starševsko varstvo in za zaposlovanje. Odstotek prispevkov znaša 38,2 % od osnove. Osnova pa je 60 odstotkov povprečne plače v RS za leto 2022. V tem primeru gre za minimalne prispevek za S.P. v letu 2023. Maksimalni prispevki pa se določijo po maksimalni zavarovalni osnovi. Ta je triinpolkratnik povprečne plače za leto 2022.

 

Minimalni prispevki za samozaposlene v letu 2022 so znašali 451,41 evra, maksimalni pa 2.633,34 evra. Za leto 2023 pa so nekaj evrov višji. S strani SURS-a je objavljen podatek o povprečni plači za leto 2022. Ta je 2.023,92 evra. To pomeni, da minimalna zavarovalna osnova znaša 1.214,35 evra. Minimalni prispevki za S.P. za leto 2023 znašajo 463,87 evra. Maksimalna zavarovalna osnova je 7.083,72 evra. To pomeni, da maksimalni prispevki za S.P. za leto 2023 znašajo 2.705,97 evra.

 

V primeru, da podjetnik uveljavlja 50% oprostitev prispevkov za PIZ, znašajo najnižji prispevki za samozaposlenega podjetnika za februar 2023 v višini  316,03 € mesečno (v naslednjih 12 mesecih (v drugem letu) se lahko uveljavlja 30% oprostitev prispevkov za PIZ in znašajo 375,16 € mesečno).

Preberi več...
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2023

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2023

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2023 višji, v januarju 2023 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2023 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.

Preberi več...
Voščilo 2023

Voščilo 2023

Preberi več...
12345678910Last