ORGANI DRUŽBE

Organi družbe so skupščina, ki jo sestavljata družbenika, nadzorni svet, programsko razvojni svet. Podjetje zastopa in vodi direktor družbe.

 

Člana skupščine - družbenika: Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec in Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja.

 

Člani nadzornega sveta: dr. Tadej Tasič, Damjan Korošec, David Ažnoh.

 

Člani programsko razvojnega sveta: Dušanka Kotnik, Viktor Vaupot, Vlasta Jeromel, Mitja Laure in Gregor Jeseničnik.

 

Direktor družbe je David Valič.