ZNANJE ZA USPEH - USPOSABLJANJA

Znanje podjetnosti in ustvarjalnosti za uspeh - LIN 2010

Znanje je ključni dejavnik za razvoj ljudi, podjetja, organizacije, kraja, območja.

 

Pomena izobraževanja (formalnega in neformalnega) se zavedajo vsi uspešni posamezniki, podjetja in institucije. V okviru projekta ZNANJE PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI ZA USPEH želimo preko izvajanja vsebin delavnic in seminarjev razvijati posameznikove potenciale, spodbujati podjetnost in ustvarjalnost, uspešno komunikacijo in dobre medsebojne odnose, usmerjanje fokusa v reševanje problemov, prevzemanje osebne in družbene odgovornosti, izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti pri delu, pridobivanje zdrave samopodobe ter pozitivne naravnanosti, razvijanje lastnih ciljev in vrednot, načinov načrtovanja in realizacije podjetniških priložnosti.

 

S projektom želimo dvigniti nivo podjetniških znanj, zavedanja o pomenu in krepitvi podjetnosti in ustvarjalnosti ter pomenu lastne proaktivnosti za uresničitev lastnih razvojnih potencialov.

 

V okviru projekta, ki poteka od aprila 2010 do junija 2011, bomo izvedli najmanj 25 različnih brezplačnih seminarjev in delavnic s področja razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti za občanke in občane s področja, ki ga pokriva LAS Mislinjske in Dravske doline.

 

Teme delavnic so zanimive in zelo aktualne: komunikacija in medsebojni odnosi, kako se razumeti z različnimi ljudmi, zdrava samopodoba, pozitivna naravnanost in večja osebna produktivnost razvijanje kreativnega mišljenja, kako do podjetnih idej, razvijanje veščin ustvarjalnosti in postavljanja ciljev, vizije, planiranja in strategij, instrumenti podpornega okolja za razvoj podjetništva, retorika, jezikovno – lingvistične spretnosti in javno nastopanje, samostojno vodenje poslovnih knjig - enostavno knjigovodstvo, razvijanje možnih idej za lastno podjetje, kmetijo, kraj, od ideje do realizacije – kako načrtujemo in realiziramo podjetniško zamisel, timsko delo - skupaj lahko naredimo več, planiranje časa – time management, razvoj prodajnih in pogajalskih veščin, davki in podjetniško poslovanje, poslovni bonton, veščine dela s strankami in kupci.

 

Podrobnejše informacije o projektu lahko dobijo vsi zainteresirani pri Podjetniškem centru Slovenj Gradec, 3. nadstropje PTC Katica, Ronkova 4, Slovenj Gradec, tel.: 02/ 88 42 927 ali preko e-pošte: info@podjetniskicenter-sg.si.

 

Napovednik seminarjev in delavnic najdete tukaj. Prijavnica v priponki.

Obvezne pisne prijave sprejemamo po e-pošti: info@podjetniskicenter-sg.si ali faksu: 02/ 88 22 704.

 

Projekt ZNANJE PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI ZA USPEH je podprt v okviru LIN 2010. Izvedba projekta je sofinancirana s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, programa Leader, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občin ustanoviteljic LAS Mislinjske in Dravske doline.