DUO KUNSTHANDWERK

 

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk – Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri se izvaja med 1. 9. 2010 in 30. 6. 2013 v Sloveniji in Avstriji, in sicer v Sloveniji na škofjeloškem območju in v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na južnem Koroškem. Cilji projekta niso le ohranjanje in prenašanje rokodelskih veščin o izdelavi izdelkov domače in umetnostne obrti na mlajše generacije, temveč želimo rokodelstvo postaviti kot izhodišče za sodobno, na lokalnih in regionalnih značilnostih utemeljeno ustvarjalnost.

 

Glavni cilji projekta so izdelava podatkovne baze rokodelskih dejavnosti, rokodelcev in izdelkov, odprtje mrežnih čezmejnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt v Rogatcu, Škofji Loki, Slovenj Gradcu in Celovcu, izdaja priročnika s standardiziranimi programi tradicionalnih rokodelskih znanj, kataloga rokodelskih izdelkov čezmejnega območja ter izdelava etnološkega dokumentarnega filma o rokodelski kulturni dediščini.

 

Z doseženimi zastavljenimi cilji želimo povečati prepoznavnost čezmejnega območja in povečati možnosti gospodarskega razvoja, širiti partnersko sodelovanje in povečevati izmenjavo čezmejnih izkušenj ter krepiti kulturne, regionalne in lokalne identitete, kar je zaradi ohranjanja jezika, kulture in kulturne dediščine še zlasti pomembno za slovensko narodno skupnost na Koroškem.

 

Partnerji

Vodilni partner:

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.

 

Slovenski partnerji:

Razvojna agencija Sora d. o. o.

Mestna občina Slovenj Gradec

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec

 

Avstrijski partnerji:

Slovenska prosvetna zveza

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik

Krščanska kulturna zveza