PODJETNOST MLADIH

Podjetniški krožek za srednješolce, 2015/16

V šolskem letu 2015/16 poteka podjetniški krožek za srednješolce pod mentorstvom Matica Breznika iz Ustvarjalnika d.o.o.

 

Podjetniški krožek obiskuje 13 dijakov, ki večinoma obiskujejo program turistični tehnik. Srečujejo se enkrat tedensko, ob četrtkih. Po besedah Ustvarjalnikovega mentorja Matica Breznika so mladi zelo zagnani in navdušeni.

 

Prva srečanja so bila večinoma namenjena grajenju dinamike skupine (spoznavne igre, icebreakerje, ipd.), mehkim veščinam v smislu, da so mladi v sklopu različnih izzivov morali sami poskrbeti, da so prišli do župana in z njim naredili fotografijo, da so se napovedali in poskušali priti v eter Koroškega radija, … Med drugim so dijaki dobili nalogo, da vzpostavijo realen stik s strankami na terenu in dejansko poskušajo prodati nekaj. Dijaki so bili razdeljeni v dve skupini. Vsaka skupina je dobila svojo škatlo piškotov. Časa so imeli eno uro. Taktika prodajanja in iskanja kupcev je bila prepuščena njim. Zaradi motivacije smo naredili tudi tekmovalnost med skupinama. Po eni uri sta skupini prišli nazaj z bistveno različnimi rezultati in zaslužkom. Medtem ko je ena skupina komaj nabrala 2,5 €,  je druga skupina zaslužila 38,5 € in bila bistveno bolj uspešna. Sledi je pogovor in razmislek kakšne taktike so delovale, katere stranke so nagovarjali, kakšni načini komuniciranja in zgodbe so bili bolj uspešni od drugih, itd…

 

Podjetniški krožek  z Ustvarjalnikom, ki vsebuje učenje ustvarjalnih in poslovnih veščin ter nudi mentorstvo in podporo pri razvoju poslovne ideje udeležencev organizirata in delno financirata Podjetniški center Slovenj Gradec in RRA Koroška  - Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) v sodelovanju s Šolskim centrom Slovenj Gradec Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta.