VIZIJA

V Podjetniškem centru Slovenj Gradec se izvaja pospeševanje razvoja podjetništva na območju Mislinjske doline s kakovostnim in učinkovitim nudenjem strokovne pomoči podjetnikom. S tem se želi posredno vplivati na izboljšanje kvalitete življenja na tem območju in širše. Cilje se dosegajo s povezovanjem in sodelovanjem s posamezniki, institucijami in skupinami na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Vizija podjetja je postati osrednja institucija za pospeševanje podjetništva na območju Mislinjske doline ter partner vsem, ki tvorijo podporno okolje za razvoj te dejavnosti.