REGISTRACIJA PODJETIJ

 

CELOVITE PODPORNE STORITVE

Podjetniški center Slovenj Gradec zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve, ki so namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja:

 • celostna obravnava potencialnih podjetnikov in podjetij,
 • registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij,
 • informiranje in osnovno svetovanje.

INFORMIRANJE VSEH CILJNIH SKUPIN:

 • pridobivanje informacij, uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu, itd., 
 • redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov,
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stiki), 
 • podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, 
 • izvajanje informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine v sodelovanju s podpornim okoljem, 
 • izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju, 
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju. 

 OSNOVNO SVETOVANJE

 • izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom. 

IZVAJANJE POSTOPKOV REGISTRACIJ 

 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo e-VEM aplikacije, 
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkov registracij, 
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM.