PRENOS S.P.

PRENEHANJE POSLOVANJA IN PRENOS S.P.

Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese podjetje na katerokoli fizično osebo. S prenosom podjetja preidejo na podjetnika prevzemnika vse pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik tako kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. Nameravani prenos mora podjetnik vsaj 3 mesece prej na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti.

 

Podjetnik, ki prenaša podjetje in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa, v kateri morajo biti navedeni: firma in sedež podjetnika, morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika, izjava o prenosu podjetja in vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja (priložijo se tudi listine, ki pa na dan prijave prenosa ne smejo biti starejše od 3 mesecev).

 

Podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja na točki SPOT (preko SPOT portala). AJPES hkrati vpiše podjetnika prevzemnika v Poslovni register Slovenije (PRS) in po uradni dolžnosti izbriše iz njega podjetnika. Z vpisom prenosa podjetja v PRS podjetnik preneha opravljati dejavnost, podjetje pa v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preide na podjetnika prevzemnika.

 

Prenos podjetja je lahko tudi samo delni, pri čemer podjetnik, ki prenaša podjetje, po prenosu nadaljuje z opravljanjem tistega dela dejavnosti, ki ga ni prenesel.

 

Za podjetnike, ki prenašajo podjetje, je zanimivo vedeti, kdaj je prenos podjetja davčno nevtralen (51. člen Zakona o dohodnini): kadar gre za prenos ali delni prenos podjetja na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti ali upokojitve ter kadar gre za prenos ali delni prenos na zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka in je hkrati izpolnjen pogoj, da bo novi podjetnik (prevzemnik) nadaljeval z opravljanjem dejavnosti vsaj 5 let. Davčno obravnavo je potrebno posebej priglasiti na FURS. Več informacij glede davčno nevtralne obravnave prenosa s.p. tukaj.