OPRAVLJANJE STORITEV V TUJINI (EU)

Za opravljanje storitev v državah članicah EU (ne glede na to, ali bo storitve izvajal samozaposleni podjetnik sam ali skupaj s svojimi delavci) , mora imeti pred pričetkom izvajanja storitev v tuji državi urejeno dokumentacijo, opravljeno prijavo izvajanja storitev v tuji državi, ipd. V to spada tudi pridobitev A1 obrazca, s katerim se dokazuje, da so prispevki za socialno varnost plačani (in se plačujejo) v Sloveniji.

 

Delavcem, napotenim na delo v tujino, se izda A1 obrazec, kadar so izpolnjeni pogoji: trajanje napotitve ne presega 24 mesecev, skupno trajanje vseh napotitev ne preseže 5 let (izjemni dogovor) in da ne gre za zamenjavo druge že napotene osebe, ki ji je potekla napotitev.    

 

Samozaposlena oseba mora za pridobitev A1 obrazca izpolnjevati pogoje, da opravlja podobno delo v Republiki Sloveniji ter v državi napotitve, da opravlja svojo dejavnost na ozemlju Republike Slovenije že vsaj dva meseca pred začetkom dela na ozemlju države napotitve in da še naprej izpolnjuje pogoje, ki ji omogočajo opravljanje dejavnosti po vrnitvi v Republiko Slovenijo.

 

Opozarjamo pa, da za Avstrijo in Nemčijo veljajo še posebni pogoji (v primeru opravljanja reguliranih dejavnosti brez ustrezne strokovne izobrazbe).

 

Za pridobitev A1 obrazca je potrebno izpolniti vprašalnik za delodajalce, ki ga dostavite na območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS OE Ravne na Koroškem, Karolina Pandel, tel. 02/ 82 10 203, karolina.pandel@zzzs.si).

 

Na spletnem portalu Tvoja Evropa - podjetniki boste našli informacije, pogoje in zakonske zahteve, ki veljajo v posamezni državi članici in praktične informacije o poslovanju v Evropi.