FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, pomočjo pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

  • 30 september 2016
  • Število ogledov: 5656

Slovenski regionalno razvojni sklad ima odprt javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

 

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

  1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;
  2. Nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,...), društva;
  3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
  4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja;
  5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja;
  6. Samoupravne narodne skupnosti.

 

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je podaljšan do 15.12.2016.

 

Podrobnejše informacije najdete na: www.regionalnisklad.si.