FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, svetovanjem pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

RAZPIS SPS - P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada. Za občine Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi.

  • 3 januar 2017
  • Število ogledov: 8567
RAZPIS SPS - P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS
Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen prazpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. 

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Več najdete na: