FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, pomočjo pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

RAZPIS: Trajno zaposlovanje mladih

  • 21 april 2017
  • Število ogledov: 4803
RAZPIS: Trajno zaposlovanje mladih

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Subvencija znaša 5.000 EUR. Ponudbe oddate elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.

 

Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR. Predvidena je zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

 

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

-          v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,

-          se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,

-          so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

 

Več na spletni strani razpisa.