FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, pomočjo pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

PREBRANO: Podjetja lahko za razvoj pametne ideje dobite do 100 tisočakov subvencije na leto (Finance)

V okviru programa Eureka lahko denar dobijo tudi slovenska podjetja, sodelovati je treba z vsaj enim tujim partnerjem

  • 17 maj 2017
  • Število ogledov: 7911
PREBRANO: Podjetja lahko za razvoj pametne ideje dobite do 100 tisočakov subvencije na leto (Finance)

V okviru programa Eureka lahko denar dobijo tudi slovenska podjetja, sodelovati je treba z vsaj enim tujim partnerjem

 

Eureka je mednarodna tehnološka iniciativa. Namen programa Eureka je s pospešitvijo sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi ustanovami narediti gospodarstvo EU konkurenčnejše, predvsem pa konkurenčno gospodarstvu ZDA in Japonske ter vzhajajočim industrijskim državam iz jugovzhodne Azije.

 

Glavno je sodelovanje s tujim partnerjem

Pri projektu morata sodelovati vsaj dva partnerja, ki izhajata iz dveh različnih držav partneric Eureke – teh je več kot 40 – in morata imeti vsak svojo vlogo pri projektu. Cilj projekta mora biti nov izdelek, nova storitev ali proces, ki je tudi tržno zanimiv.Pri projektu sicer lahko sodeluje tudi več partnerjev – podjetij. »A iz izkušenj vemo, da je sodelovanje lažje, če je partnerjev manj, ker ne gre za centraliziran program. Zato je toliko težje vse skupaj usklajevati. Seveda pa je število partnerjev odvisno od potreb projekta,« pojasnjuje Jernej Hribar iz podjetja Astanea, ki je pripravil okoli 20 pozitivno ocenjenih projektov EUREKA, bil je tudi dolgo edini certificiran svetovalec za pripravo prijav za Eureko na Hrvaškem.

 

Ne more pa denimo biti partner raziskovalna ustanova, saj te v okviru javnega razpisa niso upravičenci, lahko pa nastopajo kot zunanji izvajalci pogodbenih raziskav in svetovalnih ter drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za Eureka projekt, pravi Hribar.

 

Do 100 tisoč evrov na leto

Na zadnjem slovenskem razpisu je lahko podjetje dobilo največ 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev za 12 mesecev, predvidoma bo tako tudi v letošnjem razpisu, vsaj glede na napovedi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki izvaja razpis v Sloveniji. Projekt, ki dobi odobreno sofinanciranje v okviru Eureke, lahko traja največ 36 mesecev.

 

Kateri projekti so primerni za Eureko

Vsebinsko gledano Eureka omogoča prijavo širokega spektra projektov. Program Eureka pokriva deset tehnoloških področij, to so: 1. elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija, 2. industrijska proizvodnja, materiali in transport, 3. druga industrija, 4. energija in energetika, 5. kemija, fizika in eksaktna znanost, 6. biološka znanost, 7. poljedelstvo in kmetijstvo, 8. prehrambna tehnologija, 9. meritve in standardi, 10. tehnologije za varstvo človeštva in okolja. »Projekt mora imeti civilni namen, sicer pa lahko prijavite praktično karkoli. Prepričani morate biti o tem, kar počnete, da gre za nekaj inovativnega, tržno zanimivega.«

 

Morate imeti vizijo in dober poslovni načrt

Preden se prijavljate na razpis Eureka, je treba imeti izdelan dober poslovni načrt. Točno morate vedeti denimo, kam in komu boste prodajali, katere prodajne kanale boste uporabili. Ključno je tudi, da jasno opredelite, kaj bo doprinesel vaš partner, kako se bosta dopolnjevala, ne samo pri razvoju produkta, ampak tudi pozneje, ko bo treba izdelek prodati na trgu, pove sogovornik. »Tako da je mreža obeh partnerjev zelo pomemben dejavnik, štejejo izkušnje na različnih trgih.«

 

Poleg dobrega poslovnega načrta pa je pomembno tudi, da ste nekakšen vizionar na svojem področju, pravi Hribar. "Da znate predvideti, kaj se bo čez pet let, ko boste s svojim produktom prišli na trg, dogajalo na področju, ki ga pokrivate, kaj bo takrat aktualno."

 

Kakšna so pravila za partnerstvo

Namen Eureke je, da spodbudi k povezovanju partnerje, ki se ne poznajo, ki v preteklosti niso imeli skupnih projektov. »Lahko pa seveda sodelujeta tudi partnerja, ki se poznata in ki že imata skupne projekte,« pojasnjuje Hribar ter poudarja, da je izključena le kapitalska povezanost. Taka partnerstva na razpisu Eureka ne bodo sprejeta. »Po izkušnjah najlepše tečejo projekti, kjer sodelujejo že utečene ekipe, v takem primeru je tudi več zaupanja med partnerji.«

 

Slovenska podjetja pogosto poiščejo hrvaškega partnerja

Slovenska podjetja pogosto sodelujejo s hrvaškimi partnerji, pove Hribar. »Zaradi bližine je sodelovanje s hrvaškimi partnerji veliko bolj enostavno. Slovenska podjetja se pogosto povežejo s hrvaškimi IT-podjetji, imajo dobre strokovnjake, a nekoliko nižje plače.«

 

Sofinancira se faza razvoja

Prek programa Eureka je mogoče dobiti sofinanciranje za razvoj ideje do faze delujočega prototipa, pojasnjuje Hribar. Z nepovratnimi sredstvi lahko krijete stroške za industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. »Stroški trženja ali pa vzpostavitve industrijske proizvodnje ne sodijo sem.« Odobren projekt lahko traja od enega do treh let, kot rečeno, predvidoma bo podjetje lahko dobilo do 100 tisoč evrov za 12 mesecev, torej največ 300 tisoč evrov v treh letih, če bo projekt toliko trajal. »Iz izkušenj projekti trajajo od leta in pol do dveh let in pol, povprečje je nekje 24 mesecev,« pravi Hribar.

 

Kako poteka prijava

Ne glede na to, od kod je partner, s katerim se odločite sodelovati, se vsak prijavi na nacionalni razpis. Slovenski razpis bo po napovedih gospodarskega ministrstva objavljen predvidoma junija. »Ker je objava razpisa prepuščena posamezni državi, se običajno roki objave razlikujejo. Zaradi tega se partnerja na razpis ne moreta prijaviti sočasno. Glede na to, da slovenska podjetja pri projektih Eureka pogosto sodelujejo s hrvaškimi podjetji, bi se lahko slovenska in hrvaška stran toliko prilagodili, da bi uskladili objavo razpisa,« opozarja Hribar.

 

Ob tem ima vsaka država svoje nacionalne pogoje, ko se pripravlja prijava na posamezen razpis, pa je treba upoštevati pogoje enega in drugega razpisa. »Tudi ocenjevanje projekta je ločeno, torej je vsak partner posebej ocenjen doma. A če gre za dober projekt, ki finančno stoji, če je partner finančno zdrav, likviden, če je ideja zrela in tržno zanimiva ter podprta z najsodobnejšimi tehnologijami, ne bi smelo biti težav.« Nekateri dokumenti, ki jih je treba priložiti razpisu, so skupni, ne glede na državo prijave.

 

Če je projekt na nacionalnih razpisih pozitivno ocenjen in so obema partnerjema odobrena sredstva, potem gre zadeva v potrjevanje odbora visokih predstavnikov Eureka. Ta zaseda približno na tri mesece, srečajo se predstavniki vseh državi in potrjujejo na nacionalnih razpisnih odobrene projekte. Da je lahko projekt v celoti sofinanciran, torej od začetka projekta, ga ne smete izvajati pred podpisom pogodbe. V nasprotnem primeru, če torej projekt začnete pred podpisom pogodbe, pomeni, da stroškov, ki bodo nastali pred podpisom, ne boste mogli uveljavljati. »Zato je treba zelo dobro vedeti, kdaj se bo kaj delalo in s kom se boste povezovali, kdaj boste začel projekt,« še priporoča sogovornik.

 

Nacionalna kontaktna točka

Slovenska nacionalna koordinatorka pobude Eureka je Urška Zupin. Kontaktirate jo lahko prek elektronske pošte eureka-eurostars.mgrt@gov.si ali po telefonu (01/400 33 36).

 

VIR: Finance, Teja Grapulin (https://subvencije.finance.si/8857003/Podjetja-lahko-za-razvoj-pametne-ideje-dobite-do-100-tisocakov-subvencije-na-leto)