FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, svetovanjem pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA

SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA 2023

  • 1 september 2023
  • Število ogledov: 712
Več informacij in vlogo najdete v priloženem dokumentu ali na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec pod naročila in objave.