INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

SPOT Svetovanje Koroška: PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2022

SPOT Svetovanje Koroška: PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2022

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2022 višji, v januarju 2022 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2022 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo skladno Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pavšalni prispevki so odvisni od bruto plače za oktober 2021, ki je znašala 1.886,48 evra (PP). Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

Samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključeni na podlagi te dejavnosti, ampak na drugi podlagi (najbolj pogosto na podlagi delovnega razmerja) se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic. V praksi jih imenujemo popoldanski s.p.

Takšne osebe so sicer zavarovane po osnovni podlagi in tam plačujejo socialne prispevke. Vendar tudi tukaj morajo plačevati določene prispevke. Namreč te osebe so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Iz tega naslova osebe plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, ki se poravnajo enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer na način:

Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se določi v višini 0,53% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. Ker je v mesecu oktobru 2021 povprečna plača bila 1.886,48 €, je znesek pavšalnega prispevka od 01.01.2022 v višini 10,00 €.

Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova, se določi v višini 25% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta, in sicer je stopnja 6,36%. Ker je povprečna plača v oktobru 2021 bila 1.886,48 €, znesek izračunamo 1.886,48 € x 25% x 6,36%. Znesek pavšalnega zneska je 30,00 €.

Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Sklep, ki je bil objavljen konec marca 2021, velja do marca letošnjega leta (pokriva obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega leta).

Za leto 2022 še ni objavljen novi Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (znan bo predvidoma konec marca 2022 in bo začel veljati 1. aprila 2022), velja lanskoletni. Zato je znesek prispevka <

Preberi več...
VABILO K UDELEŽBI NA TEKMOVANJU V NAJBOLJŠI PODJETNIŠKI IDEJI POPRI 2022

VABILO K UDELEŽBI NA TEKMOVANJU V NAJBOLJŠI PODJETNIŠKI IDEJI POPRI 2022

Mladi - vabimo vas k prijavi na tekmovanje POPRI 2022.

Preberi več...
»SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA  ZA PODJETNIŠTVO IZ KOROŠKE REGIJE« IN »REGIJSKO SREČANJE PODJETNIKOV  IZ KOROŠKE REGIJE«

»SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO IZ KOROŠKE REGIJE« IN »REGIJSKO SREČANJE PODJETNIKOV IZ KOROŠKE REGIJE«

»SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO IZ KOROŠKE REGIJE« IN »REGIJSKO SREČANJE PODJETNIKOV IZ KOROŠKE REGIJE«

 

Svetovalci SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju s Koroško gospodarsko zbornico, vas vabimo na tradicionalni letni dogodek »Srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije«.

 

Dogodek se bo odvijal v petek, 24.09.2021, med 9:00 in 13:00 uro, v veliki in mali dvorani Centra Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

Namen dogodka je izmenjava izkušenj, načrtovanje skupnih projektov za dvig podjetniške kulture v regiji in pridobivanje novih znanj oz. kompetenc ali informacij, ki jih podporno okolje potrebuje za svoje delovanje.

 

Istočasno bo potekal tudi dogodek »Regijsko srečanje podjetnikov iz Koroške regije«. Prvi del programa in mreženje bo skupno za oba dogodka, v drugem delu pa se bomo razdelili v dve skupini. Predstavniki podpornega okolja bomo izmenjali izkušnje o delu v preteklem letu in izpostavili izzive s katerimi se srečujemo pri delu z uporabniki storitev.

Preberi več... Export event24.9.2021
SPOT DOGODEK: VABILO NA »REGIJSKO SREČANJE PODJETNIKOV IZ KOROŠKE REGIJE« IN »SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO IZ KOROŠKE REGIJE«, 24. 09. 2021

SPOT DOGODEK: VABILO NA »REGIJSKO SREČANJE PODJETNIKOV IZ KOROŠKE REGIJE« IN »SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO IZ KOROŠKE REGIJE«, 24. 09. 2021

»REGIJSKO SREČANJE PODJETNIKOV IZ KOROŠKE REGIJE« IN »SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO IZ KOROŠKE REGIJE«

Svetovalci SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju s Koroško gospodarsko zbornico, vas vabimo na dogodek »Regijsko srečanje podjetnikov iz Koroške regije«.

Dogodek se bo odvijal v petek, 24. 09. 2021, med 9:00 in 13:00 uro, v veliki in mali dvorani Centra Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Namen dogodka je pridobivanje novih znanj ali informacij, ki jih podjetniki potrebujejo za svoje delovanje in mreženje podjetnikov.

Istočasno bo potekal tudi dogodek »Srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije«. Prvi del programa in mreženje bo skupno za oba dogodka, v drugem delu pa se bomo razdelili v dve skupini, kjer bo podjetnikom predstavljena aktualna slika in pričakovanja malega gospodarstva na Koroškem.

Program dogodka se nahaja v prilogi.


Zaradi kakovostne izvedbe dogodka, vas vljudno prosimo, da se prijavite do srede, 22.09.2021, do 12:00 ure, na prijavnici dostopni  TUKAJ.

Dodatne informacije o dogodku lahko prejmete preko elektronskega naslova: spot.koroska@gmail.com ali telefonske številke 064263784, pri kontaktni osebi: Andreji Tarkuš.

Za udeležbo na dogodku je zahtevano izpolnjevanje pogoja PCT in dosledno upoštevanje veljavnih ukrepov, vezanih na COVID 19.

Dogodek organizira SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju s Koroško gospodarsko zbornico in je brezplačen.

 

Veselimo se vaše udeležbe.

 

Ravne na Koroškem, 10.09.2021

 

Svetovalci SPOT svetovanje KOROŠKA:

Andreja Tarkuš, A.L.P. PECA d.o.o.

Veronika Zupanc, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Danijela Uran, RRA Koroška d.o.o.

Primož Mirkac, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ak

Preberi več... Export event24.9.2021
Osebno dopolnilno delo - informacije in napotki (zloženka)

Osebno dopolnilno delo - informacije in napotki (zloženka)

Objavljamo zloženko o osebnem dopolnilnem delu, ki jo je v sklopu priprave diplomske naloge izdelala Maruša Vranc, študentka Višje strokovne šole Slovenj Gradec. 

Preberi več...
12345678910Last