SVETOVANJE

SVETOVANJE PRED USTANOVITVIJO

Poslovno oziroma podjetniško svetovanje je širok spekter aktivnosti za pomoč potencialnim podjetjem in podjetnikom na področjih izbire in registracije ustreznih oblik poslovanja, izbire dejavnosti ter pogojev, ki morajo biti upoštevani, da se ustreza pogojem ustanovitve podjetja ali družbe. Prav iz vrste dejavnosti, ki jo želite opravljati, izhaja mnogo pogojev, na katere je primerno pomisliti pred začetkom delovanja in jih pri implementaciji upoštevati. Vaše zamisli dogradimo z upoštevanjem vidikov, na katere morda niste pomislili, hkrati pa vam nudimo usmerjevalne napotke za uspešnejši začetek in uvodno obdobje na začetku podjetniške poti.

 

SVETOVANJE ZA DELUJOČA PODJETJA

Splošno urejeno delovanje nadgradimo z informacijami in nasveti za usmerjanje delovanja k ustvarjanju želenega poslovnega rezultata, uvajanja inovativnosti in razvojnih aktivnosti, da bo odzivnost in prilagodljivost podjetja predstavljala vašo konkurenčno prednost.  

 

SVETOVANJE PRI PREOBLIKOVANJU ALI ZAPIRANJU PODJETJA

Skupaj preverimo korake pri preoblikovanju podjetja, registraciji dodatnih dejavnosti ali ob zapiranju, glede na vašo situacijo in želje.