Arhiv novic

Nova možnost - Subvencija za zaposlitev brezposelnih v višini 5000 EUR

  • 15 avgust 2016
  • Število ogledov: 5004

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 30 let in največ 49 let ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih od 6 do 12 mesecev.

 

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas. Sorazmerno nižjo subvencijo vam izplačajo za zaposlitev za krajši delovni čas oz. za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti (vendar ne manj kot 20 ur na teden). Delovno razmerje sklenete neprekinjeno za najmanj 12 mesecev. Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost:

  • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
  • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
  • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
  • osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

 

Ponudbo na javno povabilo je možno oddati v papirnati ali v elektronski obliki do 10. 10. 2016 oz. do porabe sredstev. Podrobnejše informacije in pogoji na spletni strani zavoda http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost.