Arhiv novic

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

  • 5 avgust 2016
  • Število ogledov: 5001

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 5. 8. 2016, objavilo JR za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Začetna investicija se mora izvajati na problemskem (upravičenem) območju, ki na Koroškem zajema območje občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

  • vzpostavitvi nove poslovne enote,
  • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
  • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

 

Višina razpisanih sredstev:

2.797.000,00 EUR, od tega 797.000,00 EUR v letu 2016 in 2.000.000,00 EUR v letu 2017.

 

Višina sofinanciranja

 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Rok za oddajo vlog: 5. 9. 2016

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1088.