NOVICE

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

  • 30 september 2016
  • Število ogledov: 6138

Slovenski regionalno razvojni sklad ima odprt javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

 

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

  1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;
  2. Nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,...), društva;
  3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
  4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja;
  5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja;
  6. Samoupravne narodne skupnosti.

 

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je podaljšan do 15.12.2016.

 

Podrobnejše informacije najdete na: www.regionalnisklad.si.