NOVICE

Brezplačna informativno promocijska delavnica za potencialne podjetnike in delujoča podjetja: Predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, 22.01.2019 ob 11.00 uri

Brezplačna informativno promocijska delavnica za potencialne podjetnike in delujoča podjetja: »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« (v izvedbi: Projektne enote Inšpektorata RS za delo (IRSD)).

  • 28 december 2018
  • Število ogledov: 1842

Datum dogodka: 22.1.2019 11:00 - 14:00 Export event

Brezplačna informativno promocijska delavnica za potencialne podjetnike in delujoča podjetja: Predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, 22.01.2019 ob 11.00 uri

SPOT svetovanje KOROŠKA organizira brezplačno informativno promocijsko delavnico

za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

»Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov«

(v izvedbi: Projektne enote Inšpektorata RS za delo (IRSD)),

v torek, 22.01.2019, od 11.00 do 14.00 ure,

v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

 

Vsebina delavnice:

Predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«:

·         Mirno reševanje sporov, povezanih z s trpinčenjem na delovnem mestu (razumevanje in prepoznavanje trpinčenja ter spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu ter možnosti reševanja sporov, ki se pojavljajo na delovnem mestu)

Predavateljica: mag. Polona Grobelnik Jurjovič, univ. dipl. prav., IRSD    

odmor 15 min

·         Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov (Kaj določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) glede preventivnih zdravstvenih pregledov in katera so dejanska tveganja na delovnem mestu? Kaj mora izvajalec medicine dela delodajalcu predlagati glede obsega pregleda? Kako je z oceno tveganja in ogledom delovnega mesta? Odgovorili vam bodo na večkrat zastavljeno vprašanje: Kdo določi roke in obseg pregleda?)

Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD

Zaključek

TERMIN IN LOKACIJA:

Torek, 22.01.2018 od 11.00 do 14. ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (3. nadstropje, P1).

 

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite:

·         po elektronski pošti na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon) ali po telefonu na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 051 819 440, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

 

Za SPOT svetovanje KOROŠKA delavnico koordinira PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC d.o.o..

 

Delavnico izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem.

 

Delavnica je namenjena delodajalcem, še posebej manjšim delodajalcem, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv.

Dokumenti