NOVICE

SPOT brezplačni dogodek: DVODNEVNO USPOSABLJANJE S PODROČJA DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA, 17.9. in 18.9.2019 od 8.00 do 13.00 ure

  • 23 avgust 2019
  • Število ogledov: 433

Datum dogodka: 17.9.2019 8:00 - 18.9.2019 13:00 Export event

Brezplačni dogodek: USPOSABLJANJE S PODROČJA DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA

Datum: 17. 9. 2019 in 18.9.12019 od 8.00 do 13.00 ure

Kraj: Ravne na Koroškem

Predstavitev brezplačnega dogodka:

V sklopu letnega akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA za leto 2019, SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem organizira usposabljanje s področja davkov in računovodstva.

Izvajalka izobraževanja ga. Jana Galič bo udeležencem predstavila vsebino, ki je navedena v programu izobraževanja. Izobraževanje bo vsebovalo razlage na primerih iz prakse.

Program dogodka:

  1. dan: 17.9.2019 od 8.00 do 13.00 ure

-       NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.

-       OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).

-       POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).

-       BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

 

  1. dan: 18.9.2019 od 8.00 do 13.00 ure

-       Temeljna računovodska izkaza – BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) - osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?

-       POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):

-       pogodba o poslovodenju,

-       prokura,

-       podjemna pogodba,

-       avtorska pogodba,

-       pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev,

-       študentsko delo,

-       kratkotrajno delo.

-       OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).

-       RAZPRAVA.

 

Izvajalec dogodka:

Dogodek organizira SPOT svetovanje Koroška, ki ga je predal v izvedbo zunanjemu izvajalcu: Računovodsko izobraževanje, Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice.

Dogodek je namenjen:

Delujočim mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom iz Koroške regije.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijava: Prijave zbiramo po elektronski pošti: spot.koroska@gmail.com

Dodatne informacije:  Danijela Uran, SPOT svetovanje Koroška, Tel.: 064 263 784 ali 064 277 968.

 

Svetovalci SPOT svetovanje KOROŠKA


 

Dokumenti