NOVICE

Aktualni produkti Slovenskega podjetniškega sklada, ki so na voljo podjetjem v času epidemije

  • 8 april 2020
  • Število ogledov: 3213

1.       P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (vse koroška občine, razen Mislinje)

Letak

Javni razpis P7R 2019

Razpisna dokumentacija P7R 2019

Posebni pogoji poslovanja k javnemu razpisu P7R 2019

Priprava vloge

Prijavni list - ePortal

V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.

Zavarovanje mikrokredita

Izjava o premoženjih osebnega poroka (vsak porok izpolni svojo izjavo in priloži ustrezno dokumentacijo:GURS, ZK)

»Osebni porok je fizična oseba, ki pristopi k zavarovanju kredita in je dolžna poravnati dolg po kreditu, v kolikor ga kreditojemalec (podjetje) ne odplačuje. Pri tem se preveri premoženje osebnega poroka (to je njegovo nepremično premoženje), s katerim se ugotavlja njegova likvidnost in sposobnost odplačila dolga po kreditu. Ob tem vas seznanjamo, da to ne pomeni vpisa hipoteke na njegovi nepremičnini!«

Predstavitveni načrt

Finančna priloga za s.p.

Finančna priloga za gospodarske družbe

Ajpes S.BON-1 ali eS.BON

Najava porabe kredita

Zahtevek za črpanje

2.       P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Letak

Javni razpis P1 plus 2020

Razpisna dokumentacija P1 plus 2020

Posebni pogoji
Seznam sodelujočih bank

Priprava vloge
Prijavni list P1 plus 2020 - ePortal

Več informacij o razpisih vam je na voljo na telefonskih številkah:
Boris Ritlop (02) 234 12 88,

Bojana Mikeln (02) 234 12 74,

Jasna Kepnik (02) 234 12 42,

mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.