NOVICE

Samozaposleni, ste zamudili z vlogo za oprostitev marčevskih prispevkov? Še imate čas!

  • 5 maj 2020
  • Število ogledov: 273

Zaradi popravkov interventne zakonodaje bodo lahko samozaposleni, ki so zamudili rok za oprostitev plačila prispevkov za marec (ta je bil 30. aprila), vlogo prek eDavkov oddali še do sobote ponoči (9.5.2020). Rok je podaljšan tudi za nekatere vloge za povračila plačil nadomestil delavcem na čakanju.

Možno je, da bo FURS rok za oprostitev prispevkov nekoliko podaljšal, saj danes vloge zaradi tehničnih prilagoditev popravljeni zakonodaji do večera ni bilo mogoče oddati. Zdaj je sistem za oddajo vlog pripravljen in dela.

Kdo konkretno lahko vloge odda pozneje?

Zakaj se je podaljšal rok? Zato, ker v novem zakonu, v 52. členu, piše, da »oseba, ki vloge oziroma izjave ni predložila na podlagi šestega odstavka 29. člena in tretjega odstavka 38. člena interventnega zakona ZIUZEOP pravočasno, lahko vlogo oziroma izjavo predloži v osmih dneh od uveljavitve tega zakona«. To je do konca sobote, 9. maja.

Kaj pomeni zakonska določba?

Vlogo za povračila nadomestil delavcem na čakanju lahko še oddajo tisti delodajalci, ki so zamudili prvi rok za povračila nadomestil tistim delavcem, ki so jih poslali na čakanje pred uveljavitvijo prvega interventnega zakona. To so povračila za tiste, ki so odšli na čakanje med 13. marcem in 11. aprilom.

Vlogo za oprostitev prispevkov za marec, po razglasitvi epidemije (13. marca), lahko po novem oddajo vsi samozaposleni, verski uslužbenci in kmeti, ki so omenjeni rok zamudili. Ta je bil 30. aprila.

Kaj pa vloga za mesečni temeljni dohodek, do katerega so podobno kot do oprostitve prispevkov tudi upravičeni samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci, ki jih je prizadel koronavirus? Podaljšanega roka ni, saj že po prvem zakonu velja, da lahko vlogo za temeljni dohodek upravičenci oddajo tudi za marec šele konec maja. A pozneje, ko jo bo upravičenec oddal, pozneje bo dobil nakazilo.

Kakšni so preostali roki?

1.       Povračila nadomestila plače: delodajalec uveljavi pravico do siceršnjega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri zavodu za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja.

2.       Oprostitev prispevkov: če želijo uveljavljati oprostitev plačila za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30. aprila 2020 (razen za marec, ko je čas še do sobote), za majske prispevke pa najpozneje do 31. maja 2020 (vse našteto je možno označiti na eni izjavi).

3.       Mesečni temeljni dohodek: upravičencu, ki je vložil izjavo do 18. aprila 2020 za marec, je Furs že nakazal mesečni temeljni dohodek. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo FURS nakazal dohodek 8. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže FURS dohodek 10. junija 2020. Dohodek znaša 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj.

In še opozorilo: pazite, če na FURS pošiljate več vlog za pomoč

Ali ste prek eDavkov vložili več izjav za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov? Upošteva se samo zadnja oddana izjava. Poenostavljeno: če ste oddali vlogo le za pomoč v marcu in potem novo vlogo, kjer ste zaprosili za pomoč v aprilu in maju, ne boste dobili pomoči za vse tri mesece, temveč samo za april in maj.

Drugače je, če vloge oddajate sproti. Torej, če vam je država že izplačala dohodek za marec in potem oddate novo vlogo za april, boste dobili izplačilo tudi za april.

Vir: https://podjetnik.finance.si/8961263/Samozaposleni-ste-zamudili-z-vlogo-za-oprostitev-marcevskih-prispevkov-Se-imate-cas