NOVICE

SPOT dogodek: »USPOSABLJANJE S PODROČJA DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA ZA POTENCIALNE PODJETNIKE TER ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA«, v sredo, 2.9.2020 in v četrtek, 3.9.2020 od 9.00 do 14.00 ure

  • 10 julij 2020
  • Število ogledov: 160

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi na dvodnevno brezplačno usposabljanje.

USPOSABLJANJE S PODROČJA

DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA ZA POTENCIALNE PODJETNIKE TER ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

      (izvajalka: Računovodsko izobraževanje,  Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice)

v sredo, 02.09.2020 in v četrtek, 03.09.2020 od 09.00 do 14.00 ure,

v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (predavalnica 9a, 1. nadstropje)

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V SREDO, 02.09.2020:

9:00 – 14:00

NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.

OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).

POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).

BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

 

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V ČETRTEK, 03.09.2020:

9:00 – 14:00

Temeljna računovodska izkaza – BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) -osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?

POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):

pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.

OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).

RAZPRAVA.

Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.

TERMIN IN LOKACIJA:

Sreda in četrtek, 02.09.2020 in 03.09.2020 od 09.00 do 14.00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A).

Udeleženci prejmejo gradivo Power Point prezentacijo.

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov: spot.koroska@gmail.com ali po telefonu na telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968 najkasneje do ponedeljka, 24.8.2020.

Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:

-        ime in priimek udeleženca

-        ime podjetja

-        telefonsko številko in e-pošto

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Pohitite s prijavo, ker je število mest omejeno.

Vljudno vabljeni!

Organizator dogodka:

SPOT svetovanje KOROŠKA

Za RRA Koroška d.o.o..

Danijela Uran, podjetniška svetovalka