NOVICE

SPOT delavnica: Praktični primeri izpolnitve davčnega obračuna za normirance in delavnica: NAJ BOM (ali sem še) NORMIRANEC ALI NE?, 22. 02. 2021, od 13:00 – 15:00 ure

SPOT delavnica: NAJ BOM (ali sem še) NORMIRANEC ALI NE?

  • 1 februar 2021
  • Število ogledov: 1238

Datum dogodka: 22.2.2021 13:00 - 15:00 Export event


Poslovna točka SPOT svetovanje Koroška vabi na brezplačno spletno delavnico za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

 

Praktični primeri izpolnitve davčnega obračuna za normirance in delavnica: NAJ BOM (ali sem še) NORMIRANEC ALI NE?

 

22. 02. 2021 od 13:00 - 15:00 ure

spletni dogodek na platformi Zoom

 

Delavnica je namenjena podjetnikom normirancem in tudi potencialnim podjetnikom, ki so pred dilemo kateri sistem ugotavljanja davčne osnove izbrati.

Na delavnici bodo predstavljene prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA« razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki  oz. z upoštevanjem normiranih odhodkov - davčni obračun 2020.

VSEBINA:

Pogoji za vstop med »normirance« (samostojni podjetniki, gospodarske družbe) - kaj pa DDV?

Pogoji za izstop iz sistema »normirancev«;

Ali »normiranci« res ne potrebujejo računovodjo oz. katere evidence morajo voditi s.p. normiranci in katere gospodarske družbe, ki vstopijo v sistem »normirancev«;

Vpliv »COVID-19 zakonodaje« na davčni obračun normirancev;

Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb » za »normirance«;

Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav,…);

Kako in kdaj izračunamo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost samostojnega podjetnika (omejitve, spodbude,…);

Prikaz postopka izpolnitve davčnega obračuna za normirance za leto 2020,

Odgovori na vprašanja udeležencev.

 

Pri praktičnem primeru prikaza davčnega obračuna za normirance za obdobje 01. 01. do 31. 12. 2020 lahko udeleženec pripravi svoje podatke iz poslovanja za leto 2020. V tem primeru prosimo, da razpolagate s svojimi prenosniki ter potrebno dokumentacijo (vsi izdani računi za leto 2020 oz. seznam le-teh (pazite tisti, ki ste zavezanci za DDV – seznam pripravite ločeno za bruto in neto znesek; ne pozabite na prejete obresti!). Prav tako boste potrebovali vse PODO-OPSVZ obrazce za leto 2020 kot tudi morebitne odločbe o prejetih sredstvih (subvencije, natečaji,…).

 

 

Izvajalec/ka:

Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske službe ter članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije, knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

 

 

TERMIN IN LOKACIJA:

Spletni dogodek na platformi ZOOM, v ponedeljek, 22. 02. 2021 od 13:00 - 15:00 ure.

 

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:

·         do četrtka, 18. 02. 2021 preko spletnega obrazca:

·         prijavni obrazec za PODJETJA/druge – prijavite se TUKAJ.

·         Prijavni obrazec za FIZIČNE OSEBE – prijavite se TUKAJ.

·         vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 925 ali na 051 819 440.


Vsa navodila v zvezi z dostopom do webinarja in ostalimi podrobnostmi prejmete na dan dogodka. 


Delavnica je za udeležence brezplačna.


Za SPOT svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

 

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«