NOVICE

POZOR! Nove višine prispevkov za samozaposlene (s.p.) in popoldanske s.p. v letu 2021

  • 9 april 2021
  • Število ogledov: 1385

Samostojni podjetniki morajo sami plačevati prispevke za socialno varnost. Obračun prispevkov se odda preko sistema eDavki, kjer podjetnik predizpolnjene obrazce potrdi oz. po potrebi popravi in odda najkasneje do 15. v mesecu. Izračunani zneski se morajo poravnati do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Primer: Samostojni podjetnik, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije na dan 1.4.2021 mora prispevke za socialno varnost poravnati najkasneje do 20.5.2021.

Samostojni podjetniki morajo plačevati naslednje prispevke:

Ø  prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

Ø  prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,

Ø  prispevek za starševsko varstvo in

Ø  prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih:

Naziv prispevkov

MINIMALNI

MAKSIMALNI

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

271,19 EUR

1.581,95 EUR

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

149,79 EUR

873,80 EUR

Skupaj prispevki za starševsko varstvo

2,22 EUR

13 EUR

Skupaj prispevki za zaposlitev

2,23 EUR

13 EUR

Prispevki skupaj

425,43 EUR

2.481,75 EUR

Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Namen delne oprostitve je razbremeniti samozaposlene osebe ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni, so:

Ø  v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50% zneska prispevka. Minimalni prispevki za s.p. v tem primeru skupaj znašajo 289,86 evrov mesečno;

Ø  v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30% zneska prispevka. Minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 344,07 evrov mesečno.

Prispevki za socialno varnost popoldanskih s.p.:

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april-december 2021

Prispevek za PIZ

36,56

36,56

36,56

38,68

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

9,65

9,65

9,65

9,65

Prispevek po 55a. členu ZZVZZ

28,96

28,96

28,96

28,96

Skupaj prispevek ZZ

38,61

38,61

38,61

38,61

Skupaj prispevki PIZ in ZZ

75,17

75,17

75,17

77,29

Popoldanski s. p. ni pravni oziroma zakonski termin. Gre za fizično osebo, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic in katerega prispevki za socialno varnost so pokriti iz njegove polne zaposlitve pri delodajalcu. Če nosilec t.i. popoldanskega s.p. v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka za PIZ.

Nosilec popoldanskega s.p. mora plačevati pavšalne mesečne prispevke:

Ø  Prispevek za PIZ (za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) pavšal: 38,68 EUR (SI56 0110 0888 2000 003, s sklicem SI19, vaša davčna številka–44008).

Ø  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen pavšal: 9,65 EUR (SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004).

Ø  Prispevek po 55a. členu ZZVZZ: 28,96EUR (SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004).

Oba zdravstvena prispevka se lahko plačata skupaj (eno nakazilo v višini 38,61 EUR). Za PIZ je torej od 1. aprila 2021 (za mesece od aprila do decembra 2021) določen nov znesek in velja za prispevke od vključno meseca aprila dalje  in se mora upoštevati s plačilom do 20. maja 2021.

Prispevke lahko samozaposleni oz. nosilci popoldanskega s.p. poravnajo z enim e-računom, s čimer lahko prihranijo čas oz. zmanjšajo stroške plačevanja provizije bankam. Zavezanci si morajo plačevanje z e-računom urediti pri spletni banki – način prijave na prejem e-računa se pri posamezni banki  lahko razlikuje, zato zavezancem svetujemo, da se glede postopka prijave obrnejo na ponudnika bančnih storitev.  Več glede plačevanja z- računom na povezavi.