NOVICE

SPOT usposabljanje: On-line usposabljanje s področja davkov in računovodstva za potencialne podjetnike ter za mikro, mala in srednje velika podjetja

  • 16 april 2021
  • Število ogledov: 709

Datum dogodka: 12.5.2021 8:00 - 13.5.2021 8:00 Export event

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi na dvodnevno brezplačno usposabljanje preko spletne platforme ZOOM.

 (Izvajalka: Računovodsko izobraževanje,  Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice)

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V SREDO, 12.5.2021:

8:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 

13:00 – 13:30

NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.

OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).

POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).

BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

 

RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)

 

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V ČETRTEK, 13.5.2021:

8:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 13:30

Temeljna računovodska izkaza – BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) -osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?

POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):

pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.

OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).

Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.

 

RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)

TERMIN IN LOKACIJA:

Sreda in četrtek, 12.5.2021 in 13.5.2021 od 08.00 do 13.30 ure, online preko spletne platforme Zoom.

PRIJAVE:

Prijava za PODJETJA in prijava za POTENCIALNE PODJETNIKE.

Rok za prijavo je najkasneje do ponedeljka, 10.05.2021. Število mest je omejeno.

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.

−        e-naslov: spot.koroska@gmail.com

−        telefon: 064 263 784 ali 064 277 968

Usposabljanje je za udeležence brezplačno.

Vljudno vabljeni!

Organizator dogodka:

SPOT svetovanje KOROŠKA

Za RRA Koroška d.o.o..

Danijela Uran, podjetniška svetovalka