NOVICE

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca - ZAKLJUČEN

  • 25 avgust 2021
  • Število ogledov: 256

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 21.9.2021.

Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., na tel. št.: 02/ 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru«.

Dokumenti