NOVICE

SPOT Svetovanje Koroška: Pozor! Obvezen vpis elektronskega naslova v PRS za gospodarske družbe

  • 2 november 2021
  • Število ogledov: 1613

SPOT Svetovanje Koroška:  Pozor! Obvezen vpis elektronskega naslova v PRS za gospodarske družbe

Na podlagi novele ZGD-1K, ki je bila objavljena dne 9.2.2021 v Uradnem listu RS, št. 18/2021 morajo gospodarske družbe obvezno objaviti elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obveznost vpisa elektronskega naslova velja tako za kapitalske in osebne gospodarske družbe kot tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij (d.o.o., d.d., d.n.o., k.d., k.d.d., SE, GIZ, EGIZ). Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Po zadnji spremembi Zakona o gospodarskih družbah morajo tako vse novoustanovljene družbe to storiti že v samem postopku ustanovitve (ustanovitev družbe brez navedbe elektronskega naslova, ki bo javno objavljen v PRS tako ni več mogoča) s tem da priložijo Sklep o določitvi elektronskega naslova:

Primer:

Sklep o določitvi elektronskega naslova

Na podlagi 47. člena ZGD-1 se za elektronski naslov družbe ABC NOVAK, raziskovalna in razvojna dejavnost, d.o.o. določi:

info@abc-novak.si

Direktor Janez Novak

Sprememba, ki jo prinaša novela ZGD-1K se nanaša tudi na že vpisane gospodarske družbe, ki morajo podatek o elektronskem naslovu objaviti najkasneje do 24. 2. 2022, to je v roku enega leta od uveljavitve zakona.

Za tiste družbe, ki ne bodo spoštovale določbe, ki se nanašajo na obvezen vpis elektronskega naslova je predvidena globa, ki jo določa 685. člen ZGD.

Na kakšen način lahko gospodarske družbe uredijo vpis elektronskega naslova, če le tega še nimajo vpisanega?

1.      Družba lahko vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,

2.      Izpolnjen (ročno ali elektronsko podpisan) obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS, pošlje po pošti oz. elektronski pošti ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,

3.      na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa saj izpolnitev obrazca  ni obvezna), ki mora biti elektronsko oz. ročno podpisana,

4.      spremembo lahko uredi tudi hkrati z vložitvijo Predloga za vpis spremembe v sodni register, če spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju – pri tovrstni spremembi je torej obvezno priložiti Sklep o določitvi elektronskega naslova.

 

Na kakšen način lahko uredijo vpis elektronskega naslova družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov?

1.      Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo, ali je ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed že opisanih načinov. Družbe lahko imajo objavljenih tudi več elektronskih naslovov.

2.      Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so ob ustanovitvi označile, da ne želijo njegove javne objave, morajo agenciji AJPES sporočiti, da dovolijo javno objavo že vpisanega elektronskega naslova oz. morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

 

Naj omenimo še, da družbe po navadi določijo elektronski naslov, ki se nanaša na ime družbe (npr. info@abc-novak.si) oz. na vrsto poslovanja (npr. trgovina@abc-novak.si, servis@abc-novak.si), redkeje pa se odločijo za objavo elektronskega naslova, ki je vezan na osebne podatke posameznega družbenika oz. zastopnika. Elektronski naslov družbe je namreč javen podatek in kot tak javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, posledično je torej dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

 

Za SPOT Svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Primož Mirkac, podjetniški svetovalec

 

Slovenj Gradec, 2.11.2021

 

Povzeto po:

SPOT PORTAL: Dostopno na: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2021-10-13-obvescamo-vpis-elektronskega-naslova-v-prs-za-gospodarske-druzbe-je-obvezen/ (2.11.2021)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.