NOVICE

SPOT Svetovanje Koroška: ON-LINE USPOSABLJANJE S PODROČJA DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA ZA POTENCIALNE PODJETNIKE TER ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Brezplačno spletno usposabljanje

  • 25 april 2022
  • Število ogledov: 360

Datum dogodka: 11.5.2022 8:00 - 12.5.2022 13:30 Export event

Ravne na Koroškem, 25.04.2022

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT Svetovanje Koroška vabi na dvodnevno brezplačno usposabljanje preko spletne platforme ZOOM.

ON-LINE USPOSABLJANJE S PODROČJA

DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA ZA POTENCIALNE PODJETNIKE TER ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

 

(Izvajalka: Računovodsko izobraževanje,  Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice)

v sredo, 11.5.2022 in v četrtek, 12.5.2022 od 08.00 do 13.30 ure

Program in vsebina delavnice v sredo, 11.5.2022:   

8:00 – 13:00

-NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.

-OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).

-POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).

-BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

13:00 – 13:30

-RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)

Program in vsebina delavnice v četrtek, 12.5.2022:

8:00 – 13:00

-Temeljna računovodska izkazaBILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) -osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?

-POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):

-pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.

-OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).

-Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.

13:00 – 13:30

- RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)


Termin in lokacija:

Sreda in četrtek, 11.5.2021 in 12.5.2021 od 08.00 do 13.30 ure, online preko spletne platforme Zoom.

Prijave:

Prijava za PODJETJA in prijava za POTENCIALNE PODJETNIKE. Rok za prijavo je najkasneje do ponedeljka, 09.05.2021Usposabljanje je za udeležence brezplačno.

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja, e-naslov: spot.koroska@gmail.com  in telefon: 064 263 784 ali 064 277 968.

 

Organizator dogodka:

SPOT Svetovanje KOROŠKA

Za RRA Koroška d.o.o.., Danijela Uran, podjetniška svetovalka

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«