NOVICE

Ukrepi države zaradi posledic poplav (stanje 09. 8. 2023)

  • 11 avgust 2023
  • Število ogledov: 925

Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

 

Povzetek iz sprejetega interventnega zakona 09. 08. 2023:

1.      Nadomestilo za ukrep začasnega čakanja na delo je v višini 80 % plače, država podjetju povrne 80% odstotkov tega zneska in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023 in ne sme biti nižja od minimalne plače v RS. Trajanje ukrepa od 3.8.2023 do 31.12.2023

2.      Začasni ukrep za samozaposlene: Pomoč 1.200 EUR na mesec, od avgusta do decembra 2023

3.      Odlog plačila kreditov javnih skladov do največ  12 mesecev

4.      Izdajanje soglasij, dovoljenj ali drugih aktov državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 po tem zakonu se izvaja prednostno.

5.      Predplačila za pomoč v gospodarstvu v višini 10% ocenjene škode!

Samozaposleni, ki bodo koristili pomoč zaradi poplav, morajo imeti plačane vse davke in prispevke, tudi morebitne kazni. Torej na FURS pod vašo davčno številko ne smeti biti odprtih obveznosti. Preverite na e-Davkih in poravnajte, če je kaj zapadlega. Pozor tudi na NUSZ, morebitne kazni, ipd...

Več na: Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav: https://www.gov.si/.../slov.../ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu/

FURS pod vprašanja in odgovori: https://www.fu.gov.si/

 

Izvajanje plačilnih storitev na dan solidarnosti 14. avgusta 2023

Vlada Republike Slovenije (RS) se je odločila, da bo ponedeljek, 14. avgust 2023, dan solidarnosti, ki bo dela prost dan. Vsi plačilni sistemi bodo ta dan delovali. Vse storitve Uprave RS za javna plačila (UJP) prek spletnih in mobilnih aplikacij bodo delovale v nespremenjenem obsegu.

Več na: Izvajanje plačilnih storitev na dan solidarnosti 14. avgusta 2023

 

Facebook skupina PROSTOVOLJCI KOROŠKE, ki jo najdete na https://www.facebook.com/groups/2226862601036956

 

Aplikacija - POPLAVE 2023

Na povezavi: https://poplave2023.urszr.si lahko izberete, kakšno pomoč nudite. 

 

Poplave 2023 - ocena škode po podjetjih - anketni vprašalnik

Prosimo za kratko izpolnitev ankete o oceni škode, kot prava informacija Ministrstvu pri pripravi ukrepov.

Tukaj: http://gzs.1ka.si/a/48eee37e

 

Viber skupine Poplave Koroška

Koroška gospodarska zbornica je vzpostavila Viber skupino Poplave Koroška, kjer lahko delite svoje kontakte in vrsto pomoči, ki jo lahko nudite. Enako velja za tiste, ki potrebujete pomoč. Dostop do Viber skupine Poplave Koroška: https://rb.gy/3bzvb

 

Info glede zbiranja pomoči

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine.

več info. na: https://www.podjetniskicenter-sg.si/  

 

IZDELAVA NOVIH DOKUMENTOV

Če vam je voda odnesla dokumente, jih lahko zamenjate kjer koli na Upravni enoti po državi, brez plačila upravne takse.

·         V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov.

·         Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse.

·         Če med sanacijo najdete osebno izkaznico, potni list ali druge dokumente, jih prinesite na upravno enoto ali policijsko postajo.

·         Najdenih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki pa ne objavljajte na družbenih omrežjih.

 

Različne možnosti odsotnosti z dela:

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) so za delavce in delodajalce na voljo različne možnosti odsotnosti z dela, glede na različne situacije:

·         Odsotnost zaradi višje sile (137. člen ZDR-1):

·         Odsotnost zaradi osebnih okoliščin (165. člen ZDR-1):

·         Čakanje na delo (138. člen ZDR-1):

·         Izraba letnega dopusta (163. člen ZDR-1):

·         Neplačana odsotnost (izredni neplačani dopust):

·         Za dodatne informacije in natančne informacije glede vaše situacije se obrnite na pristojne institucije ali pravne strokovnjake.

Več info. na: https://www.podjetniskicenter-sg.si/