ORGANI DRUŽBE

Organi družbe so skupščina, ki jo sestavljata družbenika, nadzorni svet, programsko razvojni svet. Podjetje zastopa in vodi direktor družbe.

 

Člana skupščine - družbenika: Tilen Klugler, župan Mestne občine Slovenj Gradec in Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja.

 

Člani nadzornega sveta: Jurij Šumečnik, Matjaž Breznik, Nejc Večko.

 

Člani programsko razvojnega sveta: Hinko Kašnik, Jernej Šumečnik, Robert Jeromel, Dunja Koren in Matija Zupanc.

 

Direktor družbe je Eva Štraser.