ORGANI DRUŽBE

Organi družbe so skupščina, ki jo sestavljata družbenika, nadzorni svet, programsko razvojni svet. Podjetje zastopa in vodi direktor družbe.

 

Člana skupščine - družbenika: Tilen Klugler, župan Mestne občine Slovenj Gradec in Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja.

 

Člani nadzornega sveta: dr. Tadej Tasič, Damjan Korošec, David Ažnoh.

 

Člani programsko razvojnega sveta: Hinko Kašnik, Lucian Perger, Maja Mešl, Mojca Vrhovnik in Anže Sovinc.

 

Direktor družbe je David Valič.