PODATKI O DRUŽBI

Firma: PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC svetovanje in razvoj d.o.o.

Skrajšana firma: PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Sedež: Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Matična št. podjetja: 1429779000.

ID za DDV: SI13473000. Družba je zavezanec za DDV.

Transakcijski račun pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 1460 682.

Šifra dejavnosti: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.