ŽENSKO PODJETNIŠTVO

Izzivi Korošic, 2006

Namen projekta zmanjšati tok stereotipov ter krepitev vloge žensk na območju Koroške regije, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o problematiki in pomenu enakosti žensk in moških v družbi ter izvesti posamezne ukrepe za izboljšanje stanja na področju enakosti spolov.

 

 

Na Koroškem obstajajo problemi s področja neenakosti žensk in moških predvsem še zmeraj v stereotipih. Če želimo spremeniti trenutne razmere bolj v prid ženskam, potem moramo o problemih spregovoriti javno in predvsem pomagati ženskam v smislu dviga samozavesti ter iskanja zaposlitvenih možnosti. Zato smo s projektom Izzivi Korošic izzvali oba spola k uveljavljanju enakih možnosti obeh spolov ter skušali odkrito spregovoriti o stereotipih in z javno obravnavo vsaj ozaveščati ljudi o slabih vplivih le-teh. Največji poudarek projekta je namenjen krepitvi vloge žensk, posebej na podeželju. Projekt je bil namenjen podjetnicam in podjetnikom, managerkam in managerjem, brezposelnim in osnovnošolcem in osnovnošolkam ter njihovim staršem. Projekt je z javno obravnavo problemov enakosti spolov v današnji koroški družbi ter stereotipih prispeval k zavedanju ter možnostih odprave stereotipov glede vloge spolov v družbi. Z izvedbo delavnic na teme graditve pozitivne samopodobe, preprečevanja skrbi in bojazni ter premagovanja stresa smo krepili vlogo žensk. Z uvedbo t.i. mentorstva začetnicam (preko kluba S skupnimi močmi do uspeha!) smo le-tem olajšali vstop v poslovni svet.

 

Izvedene aktivnosti:

Izvedli smo 3 delavnice po posameznih področjih in sicer:

28.3.2006 Ni spremembe brez spremembe (g. Marjan Trdina), ki je spregovoril o pomenu motivacije, sprejemanja odločitev za ustvarjanje spremembe.

11.5.2006 smo v sodelovanju z Društvom ekonomistov Koroške izvedli delavnico o javnem nastopanju in retoriki, ki je bila namenjena izboljšanju lastne podobe pri nastopanju, krepitvi samozavesti, kjer so ženske pri nas (tako v poslovnem kot v zasebnem) bolj šibke (po njihovih besedah).

18.5.2006 je bila delavnica o strahu in jezi (ga. Marinka Lampreht). Ženska se pogosto zaradi svoje jeze počuti kriva in verjame, da je z njo nekaj narobe, s tem običajno sovpadajo tudi sporočila iz okolja, da je njeno ravnanje neprimerno.

V mesecih maj - julij 2006 je potekala raziskava med osnovnošolci (vključenimi v podjetniške šole, iz 8 koroških občin) in njihovimi starši.

25.10.2006 - izvedba okrogle mize in predstavitev zaključkov projekta. Na okrogli mizi, kjer smo predstavili rezultate raziskave, pobudo UEM Očka, aktiviraj se! ter se pogovorili o pobudi S skupnimi močmi do uspeha!

Raziskava med osnovnošolci in njihovimi starši ni pokazala bistvenih razlik glede na spol.

 

Rezultati:

Skupaj se je v projekt vključilo 75 udeleženk in udeležencev. Menimo, da so najpomembnejši rezultati tega projekta javna obravnava problemov enakosti spolov, povečanje samozavesti žensk, raziskava med osnovnošolci in starši, razprava med posameznimi udeleženkami/ci tako na delavnicah kot tudi na okrogli mizi, prenos izkušenj, pogledov, mnenj ter vzpodbude za večjo dejansko enakopravnost na Koroškem.

 

Izvedba projekta je bila sofinancirana s strani Urada za enake možnosti.