ROKODELSKI CENTER KOROŠKE

ROKODELSKI CENTER KOROŠKE je nastal kot produkt projekta »Spodbujanje razvoja trženja rokodelskih izdelkov Koroške« v letih 2002/2003. 

Namen projekta je bil razvoj trženjskih pristopov ročno izdelanih izdelkov kot spodbujanja mikropodjetništva in zaposlovanja v prekomejni regiji. Ciljne skupine - izdelovalci izdelkov domačih in umetnostnih obrti: ženske, brezposelni, kmetje, starejši, mladi – so bili usposobljeni za trženje lastnih proizvodov.

 

Rokodelski center Koroške se je vzpostavil kot center za razvoj trženja rokodelskih izdelkov Koroške (v smislu inkubatorja), kjer so potekali seminarji, usposabljanja/delavnice ter promocija izdelkov. V centru se je vzpostavilo in izvajalo poskusno trženje rokodelskih izdelkov s ciljem raziskati in oblikovati najprimernejši pristop za prodajo izdelkov preko posrednikov.

 

Rokodelski center Koroške se nahaja v mestnem jedru Slovenj Gradca in sicer v Andeškem hramu, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec.