NOVICE IN AKTIVNOSTI

NATEČAJ ZA RAZSTAVO SODOBNIH INOVATIVNIH IZDELKOV NA TEMELJIH DEDIŠČINE V SLOVENIJI

Odprte prijave na odprti natečaj za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji.

  • 26 januar 2018
  • Število ogledov: 7088

Vabimo vas, da se s svojimi izdelki prijavite na odprti natečaj za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, ki se prepoznajo v razpisani temi in ki želijo svoje izdelke predstaviti širši publiki. Strokovna priprava razstave in načrtovana promocija zagotavljata dogodku široko vidnost na področju celotne Slovenije. Ob razstavi bo izšel tudi spremljevalni katalog, ki bo dokumentiral izbrane izdelke.


Namen razstave:

Ob pripravi 21. rokodelske razstave v Slovenj Gradcu želi Mestna občina Slovenj Gradec spodbuditi ustvarjalce v Sloveniji k izdelavi sodobnih in inovativnih izdelkov, ki se naslanjajo na slovensko kulturno dediščino. Trendi v sodobnem rokodelskem ustvarjanju in oblikovanju predpostavljajo usklajenost oblike, videza in kvalitetne izdelave izdelka. Z natečajem želimo spodbuditi ustvarjalce k črpanju idej, vzorcev, oblik, ipd. iz bogate zakladnice naše dediščine, zaželeno je vključevanje prvin lokalnih ali regionalnih identitet, ki izhajajo iz kulturne dediščine nekega kraja ali območja.


Razstava sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji je del 21. bienalne razstave domačih in umetnostnih obrti, ki bo na ogled od 01.06.2018 – 24.06.2018 v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.


Trajanje razstave:

01. junij 2018 – 24. junij 2018, Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec, vsak dan od 10. do 18. ure.


Organizator natečaja:

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC


Člani strokovne komisije:

dr. Tanja Roženbergar –  direktorica, Slovenski etnografski muzej;

prof. Almira Sadar – oblikovalka, redna profesorica, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil;

Matevž Popič – oblikovalec, Gorenje design studio.


Izbor izdelkov:

Izdelke, ki bodo uvrščeni na Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji, bo izbrala strokovna komisija, ki bo pri ocenjevanju izdelkov upoštevala naslednje kriterije:

-       kakovost izdelave,

-       izvirnost,

-       vključenost elementov (slovenske) kulturne dediščine,

-       vizualna podoba in oblika.


Pogoji za prijavitelje:

Na natečaju lahko z izdelki sodelujejo avtorji – oblikovalci, rokodelci in drugi ustvarjalci, fizične in pravne osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ 3 (tremi) izdelki; vsak izdelek mora biti avtorsko delo prijavitelja, ki še ni bil predstavljen v javnosti.

Omejitve glede dimenzij prijavljenih izdelkov: 1m x 1m x 2m (d/š/v), teža max. 100 kg.

 

Prijava:

Vsak na natečaj prijavljen izdelek mora spremljati v celoti izpolnjen prijavni obrazec, ki ga mora prijavitelj najkasneje do 10. maja 2018 poslati tudi preko e-pošte: info@podjetniskicenter-sg.si v .doc ali .odt obliki.


Trajanje natečaja:

do 10. maja 2018.


Praktična navodila:

Oddaja izdelkov

Prijavljene izdelke je, skupaj s prijavnim obrazcem, možno dostaviti osebno (po predhodni najavi na 02/ 88 42 926 ali e-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si), prvi teden v maju (od 3. in 4. maja med 9. in 18. uro, ter 7. do 10. maja med 9. in 18. uro) v Rokodelski center Koroška (Andeški hram), Glavni trg 28a, Slovenj Gradec.

Po predhodnem dogovoru je prijavljene izdelke možno dostaviti preko pošte na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, obvezno s pripisom »ZA NATEČAJ SODOBNIH INOVATIVNIH IZDELKOV NA TEMELJIH DEDIŠČINE V SLOVENIJI«. Prijavitelji, ki bi želeli izdelke poslati preko pošte, morajo to obvezno predhodno najaviti pri Podjetniškem centru Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/ 88 42 926, e-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si. Izdelki, poslani po pošti, morajo prispeti v Slovenj Gradec najkasneje do 10. maja 2018 do 16. ure.

 

Vračanje izdelkov

Prijavitelji sami poskrbijo za dostavo in odvoz prijavljenih izdelkov.

Prijavitelji bodo o izboru (in sodelovanju na razstavi) obveščeni preko e-pošte najkasneje do 18. maja 2018. Dvig neizbranih prijavljenih izdelkov bo možen po predhodnem terminskem dogovoru v Rokodelskem centru Koroške, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec.

Po zaključeni Razstavi sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji bo sodelujoče izdelke možno dvigniti 26. – 29. junija 2018 med 8. in 16. uro v Rokodelskem centru Koroške, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec (po predhodni najavi na 02/ 88 42 926 ali e-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si).

 

Za neprevzete izdelke organizator ne odgovarja, niti jih ne vrača sodelujočim po pošti.

 

Dodatne informacije:

Podjetniški center Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/ 88 42 926, kontaktna oseba: David Valič


Priloga:

-       prijavni obrazec. 

Dokumenti